Rejestr zmian w biuletynie

27.04.2020

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 60/2020 Prezydenta Miasta Głogowa w sprawie wprowadzenia zasad udzielenia pomocy publicznej dla przedsiębiorców lub innych podmiotów będących najemcami lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej w Głogowie administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 60/2020 Prezydenta Miasta Głogowa w sprawie wprowadzenia zasad udzielenia pomocy publicznej dla przedsiębiorców lub innych podmiotów będących najemcami lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej w Głogowie administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
interpelacja z dnia 27.04.2020 r. i odpowiedź
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
interpelacje z dnia 20.04.2020 r. i odpowiedź
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
interpelacje z dnia 20.04.2020 r. i odpowiedź
Treść zmiany:
Dodano załącznik "odpowiedź z dnia 22.04.2020 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
interpelacje z dnia 20.04.2020 r. i odpowiedź
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
interpelacja z dnia 20.04.2020 r. i odpowiedź
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
interpelacja z dnia 20.04.2020 r. i odpowiedź
Treść zmiany:
Dodano załącznik "odpowiedź 22.04.2020 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
interpelacja z dnia 20.04.2020 r. i odpowiedź
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Bieżące utrzymanie zieleni, pielęgnacja drzew oraz wywóz odpadów z cmentarzy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Bieżące utrzymanie zieleni, pielęgnacja drzew oraz wywóz odpadów z cmentarzy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o sposobie otwarcia ofert.pdf"

23.04.2020

Dotyczy dokumentu:
Stanowisko PKW ZPOW-501-19/20 dot. wydanych zaświadczeń i pełnomocnictw
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o odwołaniu przetargu na sprzedaż działki nr 28 w obr. 14 "Nosocice"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
I przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych , dz. nr 28 obr. 14
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna