Rejestr zmian w biuletynie

04.06.2020

Dotyczy dokumentu:
Informacja dotycząca wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie plakatów wyborczych wszystkich komitetów wyborczych.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacje dla wyborców
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
WPIS DO REJSTRU WYBORCÓW
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Potwierdzanie, przedłużanie ważności i unieważnianie profilu zaufanego ePUAP
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Potwierdzanie, przedłużanie ważności i unieważnianie profilu zaufanego ePUAP
Treść zmiany:
Dodano załącznik "RODO profil zaufany.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Potwierdzanie, przedłużanie ważności i unieważnianie profilu zaufanego ePUAP
Treść zmiany:
Dodano załącznik "karta usług - profil zaufany.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Potwierdzanie, przedłużanie ważności i unieważnianie profilu zaufanego ePUAP
Treść zmiany:
Usunięto załącznik KlauzulainformacyjnaRODOprofilzaufany.docx
Dotyczy dokumentu:
Potwierdzanie, przedłużanie ważności i unieważnianie profilu zaufanego ePUAP
Treść zmiany:
Usunięto załącznik karta usług 2 - profil zaufany.docx
Dotyczy dokumentu:
Informacje dla wyborców
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Klauzula informacyjna - rejestr wyborców.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Informacje dla wyborców
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danychosobowych
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 91/2020 PREZYDENTA MIASTA GŁOGOWA z dnia 2.06.2020 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 9 im Polskich Odkrywców ul. Niedziałkowskiego 10, 67-200 Głogów Pani Justynie Zarazińskiej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 90/2020 PREZYDENTA MIASTA GŁOGOWA z dnia 2.06.2020 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Głogowie, ul. Gomółki 43, 67-200 Głogów Pani Joannie Powiłan-Wachowiak.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 89/2020 PREZYDENTA MIASTA GŁOGOWA z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie przedłużenia powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 17 ul. Królewska 14, 67-200 Głogów Pani Urszuli Rybakowskiej-Olszak.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zasady npo 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zasady npo 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZASADY npp npo 2020 - zmiany od 16 maja 2020.docx"
Dotyczy dokumentu:
Zasady npo 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zasady npo 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komunikat
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zasady npo 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacje dla wyborców
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Strona Państwowej Komisji Wyborczej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie Marszałka Sejmu RP z dnia 3 czerwca 2020 w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta RP
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 088/2020 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 129/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 maja 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 087/2020 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Program grantowy na wymianę żródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin obszaru Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie Marszałka Sejmu RP w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych wraz z załącznikami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje PKW - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje dotyczące obwodowych komisji wyborczych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje dla pełnomocników komitetów wyborczych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Głogowa - informacja o numerach oraz granicach obwodów głosowania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja Komisarza Wyborczego w Legnicy z dnia 14 kwietnia 2020r. - odnośnie dodatkowych zgłoszeń kandydatów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje dla wyborców
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na Prezydenta
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie NR 29 Komisarza Wyborczego w Legnicy w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o udostępnieniu do wglądu spisu wyborców
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Stanowisko PKW ZPOW-501-19/20 dot. wydanych zaświadczeń i pełnomocnictw
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 maja 2020 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 048/2020 w sprawie: zmiany miesięcznego czynszu z tytułu dzierżawy gruntu gminnego pod pawilonem handlowym, stanowiącym własność dzierżawcy
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 045/2020 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 044/2020 w sprawie: umorzenia odsetek od nieterminowych wpłat opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów i opłat z tytyłu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
II przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych dz.219/1 i 219/2 obr. 9
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

03.06.2020

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 84/2020 Prezydenta Miasta Głogowa w sprawie obniżenia opłaty czynszowej z tytułu najmu lokalu użytkowego będącego własnością Gminy Miejskiej Głogów położonego w Głogowie przy ul. Budowlanych 16 wynajmowanego przez Panią Urszulę Wójcik.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 84/2020 Prezydenta Miasta Głogowa w sprawie obniżenia opłaty czynszowej z tytułu najmu lokalu użytkowego będącego własnością Gminy Miejskiej Głogów położonego w Głogowie przy ul. Budowlanych 16 wynajmowanego przez Panią Urszulę Wójcik.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 83/2020 Prezydenta Miasta Głogowa w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności z tytułu najmu lokalu użytkowego będącego własnością Gminy Miejskiej Głogów położonego w Głogowie przy ul. Norwida 1 wynajmowanego przez Panią Bernadetę Leśniewską.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 81/2020 Prezydenta Miasta Głogowa w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności z tytułu najmu lokalu użytkowego będącego własnością Gminy Miejskiej Głogów położonego w Głogowie przy ul. Norwida 1 wynajmowanego przez Panią Elżbietę Mazurek.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 80/2020 Prezydenta Miasta Głogowa w sprawie obniżenia opłaty czynszowej z tytułu najmu lokalu użytkowego będącego własnością Gminy Miejskiej Głogów położonego w Głogowie przy ul. Moniuszki 9 wynajmowanego przez Państwa Janinę i Tomasza Stefaniak prowadzących działalność gospodarczą pod nazwą Przychodnia Stomatologiczna S.C. Janina Stefaniak, Tomasz Stefaniak.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 80/2020 Prezydenta Miasta Głogowa w sprawie obniżenia opłaty czynszowej z tytułu najmu lokalu użytkowego będącego własnością Gminy Miejskiej Głogów położonego w Głogowie przy ul. Moniuszki 9 wynajmowanego przez Państwa Janinę i Tomasza Stefaniak prowadzących działalność gospodarczą pod nazwą Przychodnia Stomatologiczna S.C. Janina Stefaniak, Tomasz Stefaniak.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 77/2020 Prezydenta Miasta Głogowa w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności z tytułu najmu lokalu użytkowego będącego własnością Gminy Miejskiej Głogów położonego w Głogowie przy ul. Obrońców Pokoju 26/017 wynajmowanego przez Panią Agnieszkę Siuda-Wolską.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 76/2020 Prezydenta Miasta Głogowa w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności z tytułu najmu lokalu użytkowego będącego własnością Gminy Miejskiej Głogów położonego w Głogowie przy ul. Norwida 1 wynajmowanego przez Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „GOLIAT”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 74/2020 Prezydenta Miasta Głogowa w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności z tytułu najmu lokalu użytkowego będącego własnością Gminy Miejskiej Głogów położonego w Głogowie przy ul. Obrońców Pokoju 26/017 wynajmowanego przez Panią Karinę Szymańską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Gabinet Kosmetyczny KARINA Karina Szymańska.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 73/2020 Prezydenta Miasta Głogowa w sprawie obniżenia opłaty czynszowej z tytułu najmu lokalu użytkowego będącego własnością Gminy Miejskiej Głogów położonego w Głogowie przy ul. Sikorskiego 19 wynajmowanego przez Panią Agnieszkę Bielat-Ślusarczyk prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Gabinet Biorezonansu Agnieszka Bielat – Ślusarczyk.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

02.06.2020

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 85/2020 Prezydenta Miasta Głogowa w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Głogów pomieszczeń tymczasowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wzór zgłoszenia udziału w debacie nad Raportem Gminy Miejskiej Głogów za 2018 rok
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
informacja o terminie posiedzeń Komisji w miesiącu czerwcu 2020 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

01.06.2020

Dotyczy dokumentu:
informacja o terminie posiedzeń Komisji w miesiącu czerwcu 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
informacja o terminie posiedzeń Komisji w miesiącu czerwcu 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zaproszenie Kom. Budżetu.docx"
Dotyczy dokumentu:
informacja o terminie posiedzeń Komisji w miesiącu czerwcu 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zaproszenie na Kom. E,Z,SiT 4.06.2020r..docx"
Dotyczy dokumentu:
informacja o terminie posiedzeń Komisji w miesiącu czerwcu 2020 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zaproszenie Kom. Budżetu.docx
Dotyczy dokumentu:
informacja o terminie posiedzeń Komisji w miesiącu czerwcu 2020 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zapr. Komisja SS,PSiR..doc
Dotyczy dokumentu:
informacja o terminie posiedzeń Komisji w miesiącu czerwcu 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
informacja o terminie posiedzeń Komisji w miesiącu czerwcu 2020 r.
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję Nr XXVII w dniu 25 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję Nr XXVII w dniu 25 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "5.Sprawozdanie z realizacji programu wspolpracy zorganizacjami pozarządowymi za rok 2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję Nr XXVII w dniu 25 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "4. Sprawozdanie w sprawie ustalenia jednorazowychopłat ( rent planistycznych ).pdf"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję Nr XXVII w dniu 25 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "3.3 projekt uchwaly cena paliwa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję Nr XXVII w dniu 25 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "3.2 Pr.partners. Gmin.pdf"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję Nr XXVII w dniu 25 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "3.1 Projekt uchwały - udziały szpitala.pdf"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję Nr XXVII w dniu 25 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "2. Pr.pow. PRM 9.06. 20 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję Nr XXVII w dniu 25 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zaproszenie na sesję 9 czerwca 2020 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję Nr XXVII w dniu 25 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 4.11 Uchwała.Projekt_mpzp Biechów.pdf
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję Nr XXVII w dniu 25 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 4.11aORTOFOTOMAPA - ZAKRES OPRACOWANIA -BIECHÓW.pdf
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję Nr XXVII w dniu 25 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 4.12 Uchwała.Projekt_Ostrow_Tumski.pdf
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję Nr XXVII w dniu 25 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 4.12aORTOFOTOMAPA - ZAKRES OPRACOWANIA MPZPOSTRÓW TUMSKI.pdf
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję Nr XXVII w dniu 25 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 4.13 Uchwała.przyst. zm. mpzp Śródmieście.pdf
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję Nr XXVII w dniu 25 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 4.13 aORTOFOTOMAPA - ZAKRES OPRACOWANIA -ŚRÓDMIEŚCIE.pdf
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję Nr XXVII w dniu 25 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 4.10 Projekt.odplatnosc za uslugiopiekuncze.pdf
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję Nr XXVII w dniu 25 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 4.9 Uchwała.Projekt.opłata Izba 2020.pdf
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję Nr XXVII w dniu 25 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 4.8 Projekt.Cicha Przystań.pdf
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję Nr XXVII w dniu 25 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 4.7 projekt budżet obywatelski.pdf
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję Nr XXVII w dniu 25 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 4.6 Uchwała.Projekt. USTRONNA.pdf
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję Nr XXVII w dniu 25 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 4.5 Uchwała.Projekt. JAŁOWCOWA.pdf
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję Nr XXVII w dniu 25 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik WPF maj.zip
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję Nr XXVII w dniu 25 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik budżet maj 2020.zip
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję Nr XXVII w dniu 25 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 4.2 w sprawie udzielenia pomocy finansowej GminyMiejskiej Głogów dla Województwa Dolnośląskiego na opracowaniestudium wykonalności z uwarunkowaniami środowiskowymi.pdf
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję Nr XXVII w dniu 25 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 4.1 pomoc Gminie Żukowice.pdf
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję Nr XXVII w dniu 25 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zaproszenie na sesję w dniu 14 maja 2020 r..pdf
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję Nr XXVII w dniu 25 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Klauzula informacyjna.docx
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję Nr XXVII w dniu 25 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję Nr XXVII w dniu 25 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 079/2020 w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 67/2020 z dnia 04.05.2020r. ws umorzenia czynszu za dzierżawę nieruchomości zabudowanej budynkiem Przedszkola Niepublicznego "Promyk"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Robert Myśków oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Małgorzata Hawro oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Anna Keep oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wojciech Stanicki oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Patrycja Raczkowska-Oziębała oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Irena Dudek oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Daniel Stawecki oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Marta Bereś oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Raport o stanie Gminy Miejskiej Głogów za 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
RAPORT O STANIE GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA 2019 ROK
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Raport o stanie Gminy Miejskiej Głogów za 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wzór zgłoszenia udziału w debacie nad Raportem Gminy Miejskiej Głogów za 2018 rok
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Raport o stanie Gminy Miejskiej Głogów za 2018 rok
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
8.WSO.DELiDO.3 Zameldowanie cudzoziemców na pobyt stały
Treść zmiany:
Dodano załącznik "8.WSO.DELiDO.3 zgłoszenie pobytu stałego.pdf"
Dotyczy dokumentu:
8.WSO.DELiDO.3 Zameldowanie cudzoziemców na pobyt stały
Treść zmiany:
Dodano załącznik "8.WSO.DELiDO.3 karta usług pobyt stałycudzoziemcy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
8.WSO.DELiDO.3 Zameldowanie cudzoziemców na pobyt stały
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 8.WSO.DELiDO.2 formularz zgłoszenie pobytustałego.pdf
Dotyczy dokumentu:
8.WSO.DELiDO.3 Zameldowanie cudzoziemców na pobyt stały
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 8.WSO.DELiDO.2 karta usług pobyt stałycudzoziemcy.pdf
Dotyczy dokumentu:
8.WSO.DELiDO.3 Zameldowanie cudzoziemców na pobyt stały
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
5.WSO.DELiDO.3 Zameldowanie na pobyt stały obywateli polskich
Treść zmiany:
Dodano załącznik "5.WSO.DELiDO.3 zgłoszenie pobytu stałego.pdf"
Dotyczy dokumentu:
5.WSO.DELiDO.3 Zameldowanie na pobyt stały obywateli polskich
Treść zmiany:
Dodano załącznik "5.WSO.DELiDO.3 karta usług pobyt stały obywatelepolscy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
5.WSO.DELiDO.3 Zameldowanie na pobyt stały obywateli polskich
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 5.WSO.DELiDO.2 formularz zgłoszenie pobytustałego.pdf
Dotyczy dokumentu:
5.WSO.DELiDO.3 Zameldowanie na pobyt stały obywateli polskich
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 5.WSO.DELiDO.2 karta usług pobyt stały obywatelepolscy.pdf
Dotyczy dokumentu:
5.WSO.DELiDO.3 Zameldowanie na pobyt stały obywateli polskich
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
6.WSO.DELiDO.3 Zameldowanie obywatela polskiego na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące
Treść zmiany:
Dodano załącznik "6.WSO.DELiDO.3zgłoszenie pobytu czasowego.pdf"
Dotyczy dokumentu:
6.WSO.DELiDO.3 Zameldowanie obywatela polskiego na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące
Treść zmiany:
Dodano załącznik "6.WSO.DELiDO.3 karta usług zameldowanie na pobytczasowy obywatele polscy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
6.WSO.DELiDO.3 Zameldowanie obywatela polskiego na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 6.WSO.DELiDO.2 formularz zgłoszenie pobytuczasowego.pdf
Dotyczy dokumentu:
6.WSO.DELiDO.3 Zameldowanie obywatela polskiego na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 6.WSO.DELiDO.2 karta usług zameldowanie na pobytczasowy obywatele polscy.pdf
Dotyczy dokumentu:
6.WSO.DELiDO.3 Zameldowanie obywatela polskiego na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
7.WSO.DELiDO.3 Wymeldowanie z pobytu stałego i czasowego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "7.WSO.DELiDO.3 zgłoszenie wymeldowania z pobytustałego.pdf"
Dotyczy dokumentu:
7.WSO.DELiDO.3 Wymeldowanie z pobytu stałego i czasowego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "7.WSO.DELiDO.3 zgłoszenie wymeldowania z miejscapobytu czasowego.pdf"
Dotyczy dokumentu:
7.WSO.DELiDO.3 Wymeldowanie z pobytu stałego i czasowego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "7.WSO.DELiDO.3 zgłoszenie wyjazdu poza graniceRP.pdf"
Dotyczy dokumentu:
7.WSO.DELiDO.3 Wymeldowanie z pobytu stałego i czasowego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "7.WSO.DELiDO.3 zgłoszenie powrotu z wyjazdu pozagranice RP.pdf"
Dotyczy dokumentu:
7.WSO.DELiDO.3 Wymeldowanie z pobytu stałego i czasowego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "7.WSO.DELiDO.3 karta usług wymeldowanie z pobytustałego i czasowego.pdf"
Dotyczy dokumentu:
7.WSO.DELiDO.3 Wymeldowanie z pobytu stałego i czasowego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 7.WSO.DELiDO.2 formularz zgłoszenie wyjazdu pozagranice Rzeczypospolitej Polskiej.pdf
Dotyczy dokumentu:
7.WSO.DELiDO.3 Wymeldowanie z pobytu stałego i czasowego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 7.WSO.DELiDO.2 formularz zgłoszenie wymeldowaniaz miejsca pobytu czasowego.pdf
Dotyczy dokumentu:
7.WSO.DELiDO.3 Wymeldowanie z pobytu stałego i czasowego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 7.WSO.DELiDO.2 formularz zgłoszenie wymeldowaniaz miejsca pobytu stałego.pdf
Dotyczy dokumentu:
7.WSO.DELiDO.3 Wymeldowanie z pobytu stałego i czasowego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 7.WSO.DELiDO.2 karta usług wymeldowanie z pobytustałego i czasowego.pdf
Dotyczy dokumentu:
7.WSO.DELiDO.3 Wymeldowanie z pobytu stałego i czasowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
9.WSO.DELiDO.3 Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
9.WSO.DELiDO.3 Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "9.WSO.DELiDO.3 zgłoszenie pobytu czasowego.pdf"
Dotyczy dokumentu:
9.WSO.DELiDO.3 Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "9.WSO.DELiDO.3 Karta usług zameldowanie na pobytczasowy cudzoziemcy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
9.WSO.DELiDO.3 Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 9.WSO.DELiDO.2 formularz zgłoszenie pobytuczasowego.pdf
Dotyczy dokumentu:
9.WSO.DELiDO.3 Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 9.WSO.DELiDO.2 Karta usług zameldowanie na pobytczasowy cudzoziemcy.pdf
Dotyczy dokumentu:
9.WSO.DELiDO.3 Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 042/2020 w sprawie: zmiany miesięcznego czynszu z tytułu gruntu gminnego pod pawilonem handlowym stanowiącym własność dzierżawcy
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 041/2020 w sprawie: zmiany miesięcznego czynszu z tytułu dzierżawy gruntu gminnego pod pawilonami handlowymi stanowiącymi własność dzierżawców
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 034/2020 w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej w II przetargu ustnym ograniczonym do właścicieli nieruchomości przyległych
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

30.05.2020

Dotyczy dokumentu:
Sienkiewicz Zbigniew
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

29.05.2020

Dotyczy dokumentu:
Piotr Kukła oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Beata Tórz oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Danuta Grzybowska oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Jarosław Trawiński oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Arleta Zawadzka oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Barbara Suchocka oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna