Rejestr zmian w biuletynie

07.07.2020

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 118/2020 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie: powołania Zespołu Projektowego ds. Realizacji Projektu pn. „Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko – Głogowskiego Obszaru Interwencji”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram odbioru lokali wyborczych - II tura
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 117/2020 Prezydenta Miasta Głogowa w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności z tytułu najmu lokali użytkowych będących własnością Gminy Miejskiej Głogów położonych w Głogowie przy ul. Norwida 1 wynajmowanych przez Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „GOLIAT”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 114/2020 Prezydenta Miasta Głogowa w sprawie obniżenia opłaty czynszowej z tytułu najmu lokalu użytkowego będącego własnością Gminy Miejskiej Głogów położonego w Głogowie przy ul. Norwida 1 wynajmowanego firmę „ROSIŃSKI” Bogdan Rosiński.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 113/2020 Prezydenta Miasta Głogowa w sprawie obniżenia opłaty czynszowej z tytułu najmu lokalu użytkowego będącego własnością Gminy Miejskiej Głogów położonego w Głogowie przy ul. Moniuszki 9 wynajmowanego przez Państwa Janinę Stefaniak i Tomasza Stefaniak, prowadzących działalność gospodarcza pod nazwą Przychodnia Stomatologiczna S.C Janina Stefaniak i Tomasz Stefaniak
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dostawa switchy modułowych do Urzędu Miejskiego w Głogowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

03.07.2020

Dotyczy dokumentu:
Postanowienie w sprawie zmiany w składzie Obwodowych Komisji Wyborczych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Postanowienie nr 200/2020"
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie w sprawie zmiany w składzie Obwodowych Komisji Wyborczych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Postanowienie nr 199/2020"
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie w sprawie zmiany w składzie Obwodowych Komisji Wyborczych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Postanowienie nr 192/2020"
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie w sprawie zmiany w składzie Obwodowych Komisji Wyborczych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Postanowienie nr 191/2020"
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie w sprawie zmiany w składzie Obwodowych Komisji Wyborczych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Postanowienie nr 190/2020"
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie w sprawie zmiany w składzie Obwodowych Komisji Wyborczych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Postanowienie nr 189/2020"
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie w sprawie zmiany w składzie Obwodowych Komisji Wyborczych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Postanowienie nr 188/2020"
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram liczenia kart do głosowania - II tura
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
interpelacja z dnia 25.06.2020 r. i odpowiedź
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
interpelacja z dnia 25.06.2020 r. i odpowiedź
Treść zmiany:
Dodano załącznik "odpowiedź z dnia 3.07.2020 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
interpelacja z dnia 25.06.2020 r. i odpowiedź
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa dróg gminnych na oś. Piastów Śląskich wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej oraz budową oświetlenia w ramach zadania pn. „Infrastruktura na osiedlu Piastów Śląskich”.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Nowe przedmiary.zip"
Dotyczy dokumentu:
Budowa dróg gminnych na oś. Piastów Śląskich wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej oraz budową oświetlenia w ramach zadania pn. „Infrastruktura na osiedlu Piastów Śląskich”.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zmiana SIWZ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 124/2020 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

02.07.2020

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 123/2020 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 121/2020 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 123/2020 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 121/2020 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 121/2020 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 121/2020 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie w sprawie zmiany w składzie Obwodowych Komisji Wyborczych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie w sprawie zmiany w składzie Obwodowych Komisji Wyborczych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Postanowienie nr 170/2020"
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie w sprawie zmiany w składzie Obwodowych Komisji Wyborczych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Postanowienie nr 160/2020"
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie w sprawie zmiany w składzie Obwodowych Komisji Wyborczych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Postanowienie nr 159/2020"
Dotyczy dokumentu:
PWiK - zmiana zasad kształtowania wynagrodzeń Zarządu 03.06.2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

01.07.2020

Dotyczy dokumentu:
Harmonogram przygotowania pakietów do głosowania korespondencyjnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Program grantowy na wymianę żródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin obszaru Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Program grantowy na wymianę żródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin obszaru Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Program grantowy na wymianę żródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin obszaru Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wymiana żródeł ciepła-opis.pdf
Dotyczy dokumentu:
Program grantowy na wymianę żródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin obszaru Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Program grantowy na wymianę żródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin obszaru Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Program grantowy na wymianę żródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin obszaru Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Program grantowy na wymianę żródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin obszaru Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Program grantowy na wymianę żródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin obszaru Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o naborze"
Dotyczy dokumentu:
Dostawa switchy modułowych do Urzędu Miejskiego w Głogowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dostawa switchy modułowych do Urzędu Miejskiego w Głogowie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z sesji otwarcia ofert - Dostawa switchymodułowych.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 116/2020 w sprawie: obniżenia opłaty czynszowej z tytułu najmu lokalu użytkowego będącego własnością Gminy Miejskiej Głogów położonego w Głogowie przy ul. Sikorskiego 19 wynajmowanego przez Panią Wioletę Jura, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą „Jur-Optic” Wioleta Jura.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
zapytanie z dnia 1.07.2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXVII/214/20 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie przystąpienia do prac nad Strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027 oraz instytucjonalizacją współdziałania powiatów i gmin wchodzących w skład Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXVII/213/20 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia w ramach Programu Mieszkanie na Start zasad przeprowadzenia naboru wniosków o zawarcie umowy najmu, w tym określenie kryteriów pierwszeństwa, zasad przeprowadzenia oceny punktowej oraz obowiązkowej kaucji dla lokali mieszkalnych budowanych z wykorzystaniem finansowania zwrotnego i wsparcia z Funduszu Dopłat
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
U C H W A Ł A NR XXVII/212/20 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE Z DNIA 25 CZERWCA 2020 R. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Głogów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
U C H W A Ł A NR XXVII/211/20 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE Z DNIA 25 CZERWCA 2020 R. w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2020 r
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXVII/210/20 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Głogowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXVII/209/20 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXVII/208/20 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania Prezydentowi Miasta Głogowa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/20 z sesji Rady Miejskiej w dniu 25 czerwca 2020 roku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/20 z sesji Rady Miejskiej w dniu 25 czerwca 2020 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o udostępnieniu do wglądu spisu wyborców - II tura wyborów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dostawa switchy modułowych do Urzędu Miejskiego w Głogowie
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 109/2019 Prezydenta Miasta Głogowa w sprawie: określenia wysokości stawek czynszowych przyjmowanych dla celów obliczenia dodatku mieszkaniowego dla lokali niewchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Głogów.
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna