Beata Zagumna

Stanowisko
Pomoc administracyjna
Miejsce pracy
Urząd Miejski w Głogowie, Wydział Ochrony Środowiska, Dział Gospodarki Odpadami Komunalnymi
Telefon
76 853 3816
Fax
768533 811
E-mail:
b.zagumna@glogow.um.gov.pl