Karolina Leśniowska

Stanowisko
Podinspektor
Miejsce pracy
Urząd Miejski w Głogowie, Wydział Infrastruktury Miasta, Dział Komunalny
Telefon
767265476
Fax
767265599