Rafael Rokaszewicz

Stanowisko
Przewodniczący Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PWiK w Głogowie Sp. z o.o