Grażyna Świerczyńska

Stanowisko
Podinspektor
Miejsce pracy
Urząd Miejski w Głogowie, Wydział Spraw Obywatelskich, Dział Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych
Fax
767265599
E-mail:
g.swierczynska@glogow.um.gov.pl