Katarzyna Bigda

Stanowisko
Inspektor
Miejsce pracy
Urząd Miejski w Głogowie, Biuro Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych
Telefon
767265541
Fax
767265592