Bartłomiej Zimny

Stanowisko
Kierownik Działu Ochrony Środowiska
Miejsce pracy
Urząd Miejski w Głogowie, Wydział Komunalny, Dział Ochrony Środowiska
Telefon
767265484
Fax
767265575
E-mail:
b.zimny@glogow.um.gov.pl