Monika Szymańska-Sierota

Stanowisko
Kierownik
Miejsce pracy
Urzą Miejski w Głogowie, Wydział Organizacyjny, Dział Organizacji i Kadr
Telefon
767265462
Fax
767265599
E-mail:
m.szymanska@glogow.um.gov.pl