Monika Szymańska-Sierota

Stanowisko
Naczelnik
Miejsce pracy
Urzą Miejski w Głogowie, Wydział Organizacyjny
Telefon
767265462
Fax
767265599