Anna Anczykowska

Stanowisko
Inspektor
Miejsce pracy
Urząd Miejski w Głogowie, Wydział Infrastruktury Miasta, Dział Komunalny
Telefon
767265474
Fax
767265575