Anna Anczykowska

Stanowisko
Inspektor
Miejsce pracy
Urząd Miejski w Głogowie, Wydział Komunalny, Dział Ochrony Środowiska
Telefon
767265474
Fax
767265575
E-mail:
a.anczykowska@glogow.um.gov.pl