Bożena Stanicka

Stanowisko
Kierownik
Miejsce pracy
Urząd Miejski w Głogowie, Wydział Ochrony Środowiska, Dział Gospodarki Odpadami Komunalnymi
Telefon
768533816
Fax
768533811
E-mail:
b.stanicka@glogow.um.gov.pl