Anna Obolewicz

Stanowisko
Audytor wewnętrzny
Miejsce pracy
Urząd Miejski w Głogowie, Biuro Audytu, Rynek 10
Telefon
767265419
Fax
767265599
E-mail:
a.obolewicz@glogow.um.gov.pl