Hanna Różewicz

Stanowisko
Kierownik Referatu Zamówień Publicznych
Miejsce pracy
Urząd Miejski w Głogowie, Referat Zamówień Publicznych, Rynek 10
Telefon
767265437
Fax
767265437
E-mail:
h.rozewicz@glogow.um.gov.pl