Dorota Jewniewicz

Stanowisko
Podinspektor
Miejsce pracy
Urząd Miejski w Głogowie