Karolina Szlufarska

Stanowisko
Podinspektor
Miejsce pracy
Urząd Miejski w Głogowie, Biuro Projektów Zewnętrznych
Telefon
767265468
Fax
767265599