Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
23.11.2018 14:56 RZP.271.62.8.2018 „Wymiana istniejącego systemu sygnalizacji alarmu pożaru budynku Ratusza” – I etap” Poprawione pismo ws. wyboru oferty najkorzystniejszej
22.11.2018 11:56 RZP.271.62.5.2018 Wykonanie zadania pn. „Wymiana istniejącego systemu sygnalizacji alarmu pożaru w budynku Ratusza – I etap”
16.11.2018 11:57 RZP 271.56.2018 Transport i unieszkodliwianie nielegalnie zmagazynowanych odpadów przy ulicy Południowej 8 w Głogowie – wykonanie zastępcze
31.10.2018 13:38 RZP.271.61.3.2018 Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem oraz wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ramach realizacji zadania pn.: „Remont ul. Reja” w Głogowie
31.10.2018 11:04 RZP 271.57.2018 Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi i komunalnymi
19.10.2018 09:40 RZP.271.50.2018 Budowa budynku Przedszkola Publicznego Nr 7 w Głogowie przy ul. Moniuszki 4a, w ramach realizacji zadania pn.: „Przebudowa PP Nr 7 wraz z dojazdem od ul. Konopnickiej”
17.10.2018 11:32 RZP.271.55.4.2018 Poprawa jakości środowiska w gminie Miejskiej głogów- ul. Obr. pokoju i ul. Legnicka"
17.10.2018 10:47 RZP.271.52.8.2018 Budowa ulic na os. Stare Miasto w m. Głogów - ul. H. Kołłątaja (Etap2) i ul. Długa (Etap5-8)...
12.10.2018 15:00 RZP.271.59.2018 Zagospodarowanie terenu zielonego z przeznaczeniem na teren rekreacyjny dla mieszkańców przy ul. Dobrawy 2-8, dz. ewid. 583, obręb IX Żarków Miasto Głogów - 4 postępowanie
04.10.2018 14:16 RZP.271.53.3.2018 Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ramach realizacji zadania pn.: „Remont ul. Reja” w Głogowie
02.10.2018 13:01 RZP.271.48.12.2018 Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Gen. W. Sikorskiego 19 w Głogowie
01.10.2018 15:24 RZP 271.36.2018 udzielenie kredytu długoterminowego
19.09.2018 13:35 RZP.271.51.2018 Zagospodarowanie terenu zielonego z przeznaczeniem na teren rekreacyjny dla mieszkańców przy ul. Dobrawy 2-8, dz. ewid. 583, obręb IX Żarków Miasto Głogów - 3 postępowanie
18.09.2018 13:59 RZP.271.44.5.2018 Remont drogi ul. Listopadowej w Głogowie...
12.09.2018 12:28 RZP. 42.4.2018 Przebudowa ul. Morcinka I i II etap
07.09.2018 11:51 RZP 271.49.2018 Poprawa jakości środowiska w Gminie Miejskiej Głogów ul.Obrońców Pokoju i Legnicka
29.08.2018 11:38 RZP 271.49.2018 Poprawa jakości środowiska w Gminie Miejskiej Głogów ul.Obrońców Pokoju i Legnicka
27.08.2018 13:21 RZP.271.45.2.2018 Wykonanie zadania pn.: „Wymiana istniejącego systemu sygnalizacji alarmu pożaru w budynku Ratusza – I etap”
27.08.2018 11:36 RZP 271.46.2018 Poprawa jakości środowiska w Gminie Miejskiej Głogów - ul. Obr. Pokoju i ul. Legnicka
23.08.2018 14:20 RZP.271.43.2.2018 Zagospodarowanie terenu zielonego z przeznaczeniem na teren rekreacyjny dla mieszkańców przy ul. Dobrawy 2-8, dz. ewid. 583, obręb IX Żarków Miasto Głogów - 2 postępowanie
17.08.2018 14:41 RZP.271.40.2.2018 Remont drogi dojazdowej wraz miejscami postojowymi przy ul. Obr. Pokoju 30a-b
17.08.2018 14:40 RZP 271.39.2018 „Remont drogi wewnętrznej dojazdowej wraz z miejscami postojowymi przy budynku przy ul. Budowlanych 18-18G”
14.08.2018 13:16 RZP.271.41.2.2018 Poprawa jakości środowiska w Gminie Miejskiej Głogów - ul. Obr. Pokoju i ul. Legnicka
13.08.2018 12:41 RZP.271.33.2018 Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi i komunalnymi
09.08.2018 11:29 RZP.271.38.2018 Wykonanie zadania pn.: „Wymiana istniejącego systemu sygnalizacji alarmu pożaru w budynku Ratusza – I etap”
07.08.2018 14:08 RZP.271.34.2.2018 Zagospodarowanie terenu zielonego z przeznaczeniem na teren rekreacyjny dla mieszkańców przy ul. Dobrawy 2-8, dz. ewid. 583, obręb IX Żarków Miasto Głogów
02.08.2018 10:36 RZP.271.30.4.2018 Dostawa macierzy do Urzędu Miejskiego w Głogowie
20.07.2018 13:13 RZP.271.29.3.2018 Wymiana istniejącego systemu sygnalizacji alarmu pożaru budynku Ratusza - I etap
20.07.2018 12:07 RZP.271.28.4.2018 Wykonanie zadania pn. Przebudowa ul. Morcinka I i II etap
13.07.2018 13:42 RZP 271.27.2018 Dostawa i montaz wyposażenia w ramach projektu Pracownie przyrodnicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów

1 2 3 4 5 6 następna