Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
19.02.2021 08:43 WR.ZUZ.5.4210.563.2020.KS/MK Informacja o wszczęciu postępowania
17.02.2021 11:23 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Głogowa o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii 110kV kablowej wraz z rurociągiem światłowodowym i niezbędnym osprzętem na dz. 209/2, 208 i 201/2, obr. 7 „Stare Miasto” w Głogowie
15.02.2021 12:19 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Głogowa w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 6/2017 z dnia 29.11.2017 r. w zakresie zmiany przebiegu linii rozgraniczających dla inwestycji pn. Modernizacja linii kablowych 20kV L-845 od słupa 7/845 do 8B/845
10.02.2021 12:07 WOŚ.DŚ.6220.52.2019.13 Zawiadomienie
27.01.2021 11:50 WOŚ.DŚ.6220.2.2021.2 Zawiadomienie
27.01.2021 09:21 WRM.DPiA.4120.1.5.2021.KŻ Zawiadomienie Prezydenta Miasta Głogowa o zamiarze włączenia kart adresowych zabytków do Gminnej Ewidencji Zabytków
22.01.2021 14:21 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Brzostów w Głogowie
22.01.2021 14:09 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta w Głogowie
21.12.2020 14:14 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii 110kV kablowej wraz z rurociągiem światłowodowym i niezbędnym osprzętem na dz. 209/2, 208 i 201/2, obr. 7 „Stare Miasto” w Głogowie
26.11.2020 16:10 WOŚ.DŚ.6220.51.2019.12 Obwieszczenie
20.11.2020 08:43 Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wschodniej Dzielnicy Przemysłowej w Głogowie
16.11.2020 11:41 WOŚ.DŚ.6220.48.2019.10 Obwieszczenie
18.09.2020 10:50 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla Piastów Śląskich - jednostki C1, C2, E1, E2 w Głogowie i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów komunikacji i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
04.09.2020 10:32 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wschodniej Dzielnicy Przemysłowej w Głogowie
13.08.2020 09:43 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia w Głogowie
13.08.2020 09:36 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Polnej i T. Kościuszki w Głogowie
24.07.2020 09:34 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Głogowie
10.07.2020 09:56 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Głogowie
10.07.2020 09:49 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia w Głogowie i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu galerii handlowo - usługowej w rejonie ulic Wojska Polskiego i Gen. Wł. Sikorskiego oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia w Głogowie
06.07.2020 09:56 WO.DOK.0050.110.2020 Zarządzenie nr 110 /2020 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 22 czerwca 2020 r.
26.06.2020 11:26 Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej dzielnicy przemysłowo-składowej w Głogowie
10.04.2020 09:26 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie geodezyjnym 11 Krzepów
10.04.2020 09:21 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie geodezyjnym 14 Nosocice
03.04.2020 13:24 WOŚ.Dś.6220.52.2019.7 Obwieszczenie
23.03.2020 09:15 WOŚ.DŚ.6220.46.2019 Obwieszczenie
17.03.2020 12:37 WOŚ.DŚ.6220.52.2019.5 Obwieszczenie
13.03.2020 14:46 WRM.DPiA.6733.1.7.2020.DC obwieszczenie
19.02.2020 11:28 WYKAZ UDZIELONYCH DOTACJI NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE LUB ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKU WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKÓW, UDZIELONYCH PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ GŁOGÓW W 2020 ROKU
10.02.2020 14:59 WRM.DPiA.6733.1.2.2020.DC Obwieszczenie Prezydenta Głogowa o złożonym wniosku
30.01.2020 12:55 WOŚ.DŚ.6220.52.2019.2 Zawiadomienie

1 2 3 4 5 6 następna