Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.07.2020 09:49 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia w Głogowie i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu galerii handlowo - usługowej w rejonie ulic Wojska Polskiego i Gen. Wł. Sikorskiego oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia w Głogowie
06.07.2020 09:56 WO.DOK.0050.110.2020 Zarządzenie nr 110 /2020 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 22 czerwca 2020 r.
26.06.2020 11:26 Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej dzielnicy przemysłowo-składowej w Głogowie
10.04.2020 09:26 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie geodezyjnym 11 Krzepów
10.04.2020 09:21 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie geodezyjnym 14 Nosocice
03.04.2020 13:24 WOŚ.Dś.6220.52.2019.7 Obwieszczenie
23.03.2020 09:15 WOŚ.DŚ.6220.46.2019 Obwieszczenie
17.03.2020 12:37 WOŚ.DŚ.6220.52.2019.5 Obwieszczenie
13.03.2020 14:46 WRM.DPiA.6733.1.7.2020.DC obwieszczenie
10.02.2020 14:59 WRM.DPiA.6733.1.2.2020.DC Obwieszczenie Prezydenta Głogowa o złożonym wniosku
30.01.2020 12:55 WOŚ.DŚ.6220.52.2019.2 Zawiadomienie
22.01.2020 15:12 WRM.DPiA.6733.7.10.2019.DC Obwieszczenie Prezydenta Głogowa o wydanej decyzji
08.01.2020 12:46 WRM.DPiA.6733.6.10.2019.DC Obwieszczenie Prezydenta Miasta Głogowa o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego-Rozbiórka linii napowitrznej 110kV S-451 na odcinku od GPZ Żukowice do słupa 15 oraz budowa nowego odcinka w miejscu zdemontowanego
18.12.2019 10:22 WOŚ.DŚ.6220.37.2019 Obwieszczenie
18.12.2019 08:34 WOŚ.DŚ.6220.25.2019 Obwieszczenie
13.12.2019 11:05 WOŚ.DŚ.6220.22.2019 Obwieszczenie
13.12.2019 09:39 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: obszaru położonego w Głogowie w obrębie XV “Biechów” i częściowo w obrębie XVI “Żukowice”, Ostrowa Tumskiego w Głogowie, wraz z prognozami oddziaływania na środowisko
06.12.2019 11:58 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
04.12.2019 15:02 WRM.DPiA.6733.6.3.2019.DC Obwieszczenie Prezydenta Miasta Głogowa o złożonym wniosku
29.11.2019 10:45 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wschodniej Dzielnicy Przemysłowej w Głogowie
29.11.2019 10:37 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Polnej i T. Kościuszki w Głogowie
29.11.2019 10:28 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Paulinów w Głogowie
29.11.2019 10:21 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Górka”-„Piastów” w Głogowie
28.11.2019 09:22 WOŚ.DŚ.6220.42.2019 Obwieszczenie
28.11.2019 09:19 WOŚ.DŚ.6220.35.2019 Obwieszczenie
26.11.2019 14:03 WOŚ.DŚ.6220.36.2019 Obwieszczenie
26.11.2019 13:58 WOŚ.DŚ.6220.40.2019 Obwieszczenie
20.11.2019 15:09 WRM.DPiA.6733.5.8.2019.DC Obwieszczenie Prezydenta o wydanej decyzji
18.11.2019 12:53 WOŚ.DŚ.6220.31.2019 Obwieszczenie
05.11.2019 14:40 WRM.DPiA.6733.4.8.2019.DC Obwieszczenie Prezydenta Miasta o wydanej decyzji

1 2 3 4 5 6 następna