Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
22.02.2021 13:59 WO.DOK.0050.40.2021 Zarządzenie Nr 040/2021 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
22.02.2021 13:53 WO.DOK.0050.34.2021 Zarządzenie Nr 034/2021 w sprawie: umorzenia należności z tytułu opłaty za współużytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Głogów, za rok 2000
22.02.2021 13:47 WO.DOK.0050.32.2021 Zarządzenie Nr 032/2021 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej
22.02.2021 13:41 WO.DOK.0050.31.2021 Zarządzenie Nr 031/2021 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej pawilonami handlowymi nietrwale związanymi z gruntem, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej
18.02.2021 11:40 WO.DOK.0050.35.2021 ZPM Nr 35/2021 z dn. 16.02.2021 ws.zmiany Zarządzenia Nr 30/2016 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie założenia gminnej ewidencji zabytków miasta Głogowa
18.02.2021 11:06 WO.DOK.0050.33.2021 Zarządzenie Nr 033/2021 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
18.02.2021 08:30 WO.DOK.0050.1.2021 Zarządzenie Nr 1/2021 Prezydenta Miasta Głogowa w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności z tytułu najmu lokali użytkowych będących własnością Gminy Miejskiej Głogów położonych w Głogowie przy ul. Norwida 1 wynajmowanych przez Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „GOLIAT”.
16.02.2021 09:29 WO.DOK.0050.30.2021 Zarządzenie Nr 030/2021 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
15.02.2021 14:06 WO.DOK.0050.29.2021 Zarządzenie Nr 029/2021 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
11.02.2021 11:13 WO.DOK.0050.26.2021 Zarządzenie Nr 026/2021 w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 31/2015 PMG z dnia 18.02.2015r. ws powołania komisji przetargowej i komisji do przeprowadzania rokowań
11.02.2021 07:49 WO.DOK.0050.8.2021 dopłat do szczepień psów przeciw wściekliźnie w 2021 r.
10.02.2021 11:54 WO.DOK.0050.22.2021 Zarządzenie Nr 022/2021 w sprawie: zmiany miesięcznego czynszu z tytułu dzierżawy gruntu gminnego pod pawilonem handlowym stanowiącym własność dzierżawcy
02.02.2021 13:11 WO.DOK.0050.20.2021 Zarządzenie Nr 020/2021 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
01.02.2021 08:37 WO.DOK.0050.11.2021 Zarządzenie Nr 11/2021 Prezydenta Miasta Głogowa w sprawie ustalenia stawek czynszowych dla lokali mieszkalnych usytuowanych w nowowybudowanym budynku przy ul. Książąt Żagańskich 8,10– Książąt Oleśnickich 48,50- Bolesława Wysokiego 21,23, wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Głogów.
29.01.2021 08:06 WO.DOK.0050.2.2021 Zarządzenie Prezydenta Miasta Głogowa w sprawie: odstąpienia od dochodzenia należności z tytułu najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Głogów, którego zarządcą jest samorządowy zakład budżetowy Głogowskie Obiekty Usługowe, położonego w Głogowie przy ul. Obozowej na terenie przystani rzecznej wynajmowanego przez Mateusza Krężel i Bartłomieja Krężel.
28.01.2021 13:51 WO.DOK.0050.19.2021 Zarządzenie PM nr 19/2021 w sprawie publicznych konsultacji do projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miejskiej Głogów na lata 2021-2025
27.01.2021 15:49 WO.DOK.0050.14.2021 Zarządzenie Nr 14/2021 Prezydenta Miasta Głogowa w sprawie Zatwierdzenia Regulaminu dokonywania zamian lokali mieszkalnych w nowo wybudowanym budynku komunalnym przy ulicach Książąt Oleśnickich, Książąt Żagańskich i Bolesława Wysokiego w Głogowie pomiędzy Gminą Miejską Głogów a najemcami innych lokali z zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Głogów.
27.01.2021 15:46 WO.DOK.0050.13.2021 Zarządzenie Nr 13/2021 Prezydenta Miasta Głogowa w sprawie zamiany Zarządzenia Nr 78/2018 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 17 kwietnia 2018r. w sprawie powołania składu Komisji oceniającej wnioski o zamianę lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Głogów pomiędzy Gminą Miejską Głogów a najemcami innych lokali z zasobu Gminy Miejskiej Głogów.
21.01.2021 17:14 WO.DOK.0050.7.2021 Zarządzenie Nr 007/2021 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej
21.01.2021 17:10 WO.DOK.0050.6.2021 Zarządzenie Nr 006/2021 w sprawie: zmiany wysokości miesięcznego czynszu z tytułu dzierżawy gruntu gminnego pod pawilonami handlowymi stanowiącymi własność dzierżawców
21.01.2021 08:27 WO.DOK.120.1.2021 ZPM Nr 1/2021 z dn. 19.01.2021 ws. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 55/2018 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 11 grudnia 2018r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Głogowie
20.01.2021 16:01 WO.DOK.0050.4.2021 Zarządzenie Nr 004/2021 w sprawie: ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na prawie własności nieruchomości stanowiących zasób Gminy Miejskiej Głogów
20.01.2021 14:15 WO.DOK.0050.5.2021 Zarządzenie Nr 005/2021 w sprawie: przekazania do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie w zarządzanie i administrowanie nieruchomości zabudowanej położonej w Głogowie przy ul. Folwarcznej 50
20.01.2021 07:50 WO.DOK.0050.9.2021 Zarządzenie PM nr 9/2021 z dn. 14.01.2021 ws. powołania Komisji Konkursowych do zaopiniowania ofert w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w roku 2021
31.12.2020 08:57 WO.DOK.0050.228.2020 ZARZĄDZENIE nr 228/2020 PREZYDENTA MIASTA GŁOGOWA z dnia 22 grudnia 2020r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Głogowie.
31.12.2020 08:33 WO.DOK.0050.231.2020 Zarządzenie Nr 231/2020 w sprawie: zmiany wysokości czynszu z tytułu dzierżawy nieruchomości gminnej zabudowanej budynkiem Teatru
22.12.2020 10:10 WO.DOK.0050.224.2020 Zarządzenie Nr 224/2020 Prezydenta Miasta Głogowa w sprawie oddania w użyczenie lokalu położonego w Głogowie przy ulicy Folwarcznej 1a/12
21.12.2020 13:59 WO.DOK.0050.226.2020 Zarządzenie Nr 226 /2020 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Zespołu do Spraw Wdrażania i Monitoringu Miejskiego Programu Przeciwdziałania Bezdomności w Głogowie na lata 2020 -2025
11.12.2020 17:53 WO.DOK.0050.221.2020 ZARZĄDZENIE Nr 221 / 2020 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 8.12.2020 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
30.11.2020 15:11 WO.DOK.0050.209.2020 Zarządzenie Nr 209/2020 Prezydenta Miasta Głogowa w sprawie oddania w użyczenie lokalu położonego w Głogowie przy ulicy Krochmalnej 7/7.

1 2 3 4 5 6 następna