Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
21.01.2019 11:32 WO.DOK.0050.9.2019 Zarządzenie Nr 9/2019 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie określenia trybu powoływania oraz zasad funkcjonowania i finansowania oddziałów sportowych w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów.
21.01.2019 10:34 WO.DOK.0050.7.2019 Zarządzenie nr 7/2019 w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Głogów
21.01.2019 10:04 WO.DOK.0050.1.2019 Zarządzenie nr 1/2019 zmieniające Zarządzenie nr 169/2018 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 09 sierpnia 2018r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu wynajmowania lokali użytkowych, miejsc postojowych i innych pomieszczeń oraz dzierżawy terenów będących własnością Gminy Miejskiej Głogów zarządzanych i administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie.
21.01.2019 08:22 WO.DOK.0050.3.2019 Zarządzenie nr 3 /2019 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Zarządzeniu nr 243 /2018 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
21.01.2019 08:17 WO.DOK.0050.243.2018 Zarządzenie nr 243 /2018 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
18.01.2019 09:52 WO.DOK.0050.4.2019 Zarządzenie nr 4/2019 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 04 stycznia 2019 r. w sprawie: dopłat do szczepień psów przeciw wściekliźnie w 2019 r.
11.01.2019 09:19 WO.DOK.0050.8.2018 Zarządzenie nr 5/2019 w sprawie oddania w użyczenie lokalu użytkowego przy ul. Obrońców Pokoju 26/015 w Głogowie dla …………………………. zamieszkałego w Głogowie przy ul. ………………………….
11.01.2019 09:16 WO.DOK.0050.245.2018 Zarządzenie nr 245/2019 w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Głogów
08.01.2019 15:12 WO.DOK.0050.2.2019 Zarządzenie PM nr 2/2019 z dn. 3 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowych do zaopiniowania ofert w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w roku 2019
28.12.2018 11:39 WO.DOK.0050.235.2018 Zarządzenie nr 235/2018 w sprawie zmiany sposobu użytkowania lokalu socjalnego z zasobu mieszkaniowego Gminy
20.12.2018 10:07 WO.DOK.0050.240.2018 Zarządzenie nr 240/2018 w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Głogów lokalu socjalnego.
20.12.2018 07:32 WO.DOK.0050.241.2018 Zarządzenie nr 241/2018 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację wieloletniego zadania publicznego pn. ”Zapewnienie schronienia i posiłku osobom bezdomnym z terenu miasta Głogowa” w roku 2019-2020 oraz ustalenia treści regulaminu postępowania Komisji Konkursowej
10.12.2018 12:13 WO.DOK.0050.229.2018 Zarządzenie Nr 229/2018 w sprawie: ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach gruntowych będących w zasobie Gminy Miejskiej Głogów
10.12.2018 08:45 WO.DOK.0050.226.2014 Zarządzenie nr 226/2018 w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Głogów lokalu socjalnego
30.11.2018 11:40 WO.DOK.0050.227.2018 Zarządzenie Nr 227/2018 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania we współużytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej wraz ze sprzedażą udziału we współwłasności budynku garażowego na rzecz najemcy
26.11.2018 07:58 WO.DOK.0050.220.2018 Zarządzenie Nr 220/2018 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 13 listopada 2018 roku w sprawie wprowadzenia do budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2019 rok projektów wybranych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Głogowa na 2019 rok
23.11.2018 15:30 WO.DOK.0050.225.2018 ZARZĄDZENIE Nr 225/2018 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
23.11.2018 15:27 WO.DOK.0050.224.2018 ZARZĄDZENIE Nr 224/2018 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
15.11.2018 09:22 WO.DOK.0050.218.2018 Zarządzenie nr 218/2018 w sprawie zmiany sposobu użytkowania lokalu socjalnego z zasobu mieszkaniowego Gminy
15.11.2018 09:20 WO.DOK.0050.215.2018 Zarządzenie nr 215/2018 w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Głogów pomieszczeń tymczasowych.
15.11.2018 09:18 WO.DOK.0050.212.2018 Zarządzenie nr 212/2018 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w Zarządzeniu Nr 204/2018 Prezydenta Miasta Głogowa w sprawie: oddania w użyczenie lokalu położonego w Głogowie przy ulicy Krochmalnej 7/7.
15.11.2018 09:11 WO.DOK.0050.206.2018 Zarządzenie nr 206/2018 w sprawie Zmiany Zarządzenia Nr 82/2018 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 18 kwietnia 2018r. w sprawie Zatwierdzenia Regulaminu dokonywania zamian lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Głogów pomiędzy Gminą Miejską Głogów
05.11.2018 12:41 WO.DOK.0050.209.2018 Zarządzenie nr 209/2018 w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Głogów lokali socjalnych.
05.11.2018 12:38 WO.DOK.0050.205.2018 Zarządzenie nr 205/2018 w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Głogów lokali socjalnych.
31.10.2018 13:52 WO.DOK.0050.103.2018 WO.DOK.0050.103.2018 ZARZĄDZENIE NR 103 /2018 Prezydenta z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 im. Stanisława Staszica w Głogowie, ul. Daszyńskiego 11 , Panu Markowi Cymbalukowi.
31.10.2018 13:50 WO.DOK.0050.102.2018 WO.DOK.0050.102.2018 ZARZĄDZENIE NR 102 /2018 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10 im. Mikołaja Kopernika w Głogowie, ul. Andromedy 62, Panu Markowi Groffikowi.
31.10.2018 13:49 WO.DOK.0050.101.2018 WO.DOK.0050.101.2018 ZARZĄDZENIE NR 101 /2018 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 11 im. Polskich Olimpijczyków w Głogowie, ul. Gwiaździsta 2, Pani Alinie Baranowicz.
31.10.2018 13:47 WO.DOK.0050.100.2018 WO.DOK.0050.100.2018 ZARZĄDZENIE NR 100 / 2018 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 14 im. Henryka III Głogowskiego w Głogowie, ul. Królewska 12, Pani Halinie Dziadkowiec.
31.10.2018 12:55 WO.DOK.0050.166.2018 WO.DOK.0050.166.2018 ZARZĄDZENIE NR 166 /2018 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 1 w Głogowie, ul. Andromedy 23, Pani Marcie Bereś.
31.10.2018 12:54 WO.DOK.0050.160.2018 WO.DOK.0050.160.2018 ZARZĄDZENIE NR 160 /2018 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 15 w Głogowie, ul. Plac Mieszka I 11, Pani Patrycji Raczkowskiej - Oziębała.

1 2 3 4 5 6 następna