Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.08.2020 08:59 WO.DOK.0050.143.2020 Zarządzenie Nr 143/2020 Prezydenta Miasta Głogowa w sprawie obniżenia opłaty czynszowej z tytułu najmu lokalu użytkowego będącego własnością Gminy Miejskiej Głogów położonego w Głogowie przy ul. Słowiańskiej 18, wynajmowanego przez Pana Lucjana Michalaka.
04.08.2020 08:57 WO.DOK.0050.141.2020 Zarządzenie Nr 141/2020 Prezydenta Miasta Głogowa w sprawie obniżenia opłaty czynszowej z tytułu najmu lokalu użytkowego będącego własnością Gminy Miejskiej Głogów położonego w Głogowie przy ul. Budowlanych 16 wynajmowanego przez Panią Renatę Konowalczyk.
04.08.2020 08:55 WO.DOK.0050.140.2020 Zarządzenie Nr 140/2020 Prezydenta Miasta Głogowa w sprawie obniżenia opłaty czynszowej z tytułu najmu lokalu użytkowego będącego własnością Gminy Miejskiej Głogów położonego w Głogowie przy ul. Norwida 1 wynajmowanego przez Panią Bernadetę Leśniewską.
04.08.2020 08:46 WO.DOK.0050.136.2020 Zarządzenie Nr 136/2020 Prezydenta Miasta Głogowa w sprawie obniżenia opłaty czynszowej z tytułu najmu lokalu użytkowego będącego własnością Gminy Miejskiej Głogów położonego w Głogowie przy ul. Norwida 1 wynajmowanego przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MAXIM” Sp. j. Leszek Rosa, Józef Łobodziński.
04.08.2020 08:44 WO.DOK.0050.137.2020 Zarządzenie Nr 137/2020 Prezydenta Miasta Głogowa w sprawie obniżenia opłaty czynszowej z tytułu najmu lokalu użytkowego będącego własnością Gminy Miejskiej Głogów położonego w Głogowie przy ul. Staszica 15 wynajmowanego przez Pana Zdzisława Kornagę, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Querkus.
03.08.2020 14:28 WO.DOK.0050.150.2020 Zarządzenie Nr 150/2020 w sprawie: ustanowienia nieodpłatnej służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Głogów
03.08.2020 14:23 WO.DOK.0050.149.2020 Zarządzenie Nr 149/2020 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
03.08.2020 12:57 WO.DOK.0050.139.2020 ZARZĄDZENIE Nr 139 / 2020 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 16.07.2020 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
03.08.2020 11:42 WO.DOK.0050.151.2020 Zarządzenie Nr 151/2020 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy
31.07.2020 12:18 WO.DOK.0050.144.2020 Zarządzenie Nr 144/2020 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych, przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej
29.07.2020 14:00 WO.DOK.0050.145.2020 Zarządzenie Nr 145/2020 w sprawie: umorzenia czynszu za dzierżawę nieruchomości zabudowanej budynkiem Przedszkola Niepublicznego "Promyk" za okres od 1 do 5 maja 2020r.
22.07.2020 09:43 WO.DOK.0050.134.2020 Zarządzenie Nr 134/2020 Prezydenta Miasta Głogowa w sprawie obniżenia opłaty czynszowej z tytułu najmu lokalu użytkowego będącego własnością Gminy Miejskiej Głogów położonego w Głogowie przy ul. Sikorskiego 19 wynajmowanego przez Panią Agnieszkę Bielat-Ślusarczyk.
22.07.2020 09:41 WO.DOK.0050.133.2020 Zarządzenie Nr 133/2020 Prezydenta Miasta Głogowa w sprawie obniżenia opłaty czynszowej z tytułu najmu lokalu użytkowego będącego własnością Gminy Miejskiej Głogów położonego w Głogowie przy ul. Jedności Robotniczej 8, wynajmowanego przez Panią Małgorzatę Białęcką.
22.07.2020 09:39 WO.DOK.0050.132.2020 Zarządzenie Nr 132/2020 Prezydenta Miasta Głogowa w sprawie obniżenia opłaty czynszowej z tytułu najmu lokalu użytkowego będącego własnością Gminy Miejskiej Głogów położonego w Głogowie przy ul. Słowiańskiej 18, wynajmowanego przez Pana Lucjana Michalaka.
17.07.2020 09:15 WO.DOK.0050.131.2020 Zarządzenie Nr 131/2020 Prezydenta Miasta Głogowa w sprawie: zmieniany Zarządzenia Prezydenta Miasta Głogowa Nr 128/2020 z dnia 03 lipca 2020r. w sprawie obniżenia opłaty czynszowej z tytułu najmu lokalu użytkowego będącego własnością Gminy Miejskiej Głogów położonego w Głogowie przy ul. Moniuszki 1 wynajmowanego przez Panią Zofię Turską.
17.07.2020 09:13 WO.DOK.0050.130.2020 Zarządzenie Nr 130/2020 Prezydenta Miasta Głogowa zmieniające Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 94/2020 z dnia 08 czerwca 2020r. w sprawie: odroczenia opłaty czynszowej z tytułu najmu lokalu użytkowego będącego własnością Gminy Miejskiej Głogów położonego w Głogowie przy Placu 1000 lecia 23 wynajmowanego przez Panią Annę Mieszczanowicz oraz Hannę Kozłowską Biuro Podróży.
17.07.2020 09:11 WO.DOK.0050.129.2020 Zarządzenie Nr 129/2020 zmieniające Zarządzenie Prezydenta Miasta Głogowa Nr 102/2020 z dnia 17 czerwca 2020r. w sprawie obniżenia opłaty czynszowej z tytułu najmu lokalu użytkowego będącego własnością Gminy Miejskiej Głogów położonego w Głogowie przy ul. Sikorskiego 19 wynajmowanego przez TJaudio sp. z o.o.
16.07.2020 07:32 WO.DOK.0050.138.2020 Zarządzenie Nr 138/2020 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
09.07.2020 12:21 WO.DOK.0050.135.2020 ZARZĄDZENIE NR 135/2020 PREZYDENTA MIASTA GŁOGOWA z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 89/2020 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 2.06.2020 r. w sprawie przedłużenia powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 17 ul. Królewska 14, 67-200 Głogów Pani Urszuli Rybakowskiej-Olszak.
07.07.2020 13:38 WO.DOK.0050.118.2020 Zarządzenie Nr 118/2020 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie: powołania Zespołu Projektowego ds. Realizacji Projektu pn. „Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko – Głogowskiego Obszaru Interwencji”
07.07.2020 09:46 WO.DOK.0050.117.2020 Zarządzenie Nr 117/2020 Prezydenta Miasta Głogowa w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności z tytułu najmu lokali użytkowych będących własnością Gminy Miejskiej Głogów położonych w Głogowie przy ul. Norwida 1 wynajmowanych przez Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „GOLIAT”.
07.07.2020 09:44 WO.DOK.0050.114.2020 Zarządzenie Nr 114/2020 Prezydenta Miasta Głogowa w sprawie obniżenia opłaty czynszowej z tytułu najmu lokalu użytkowego będącego własnością Gminy Miejskiej Głogów położonego w Głogowie przy ul. Norwida 1 wynajmowanego firmę „ROSIŃSKI” Bogdan Rosiński.
07.07.2020 09:42 WO.DOK.0050.113.2020 Zarządzenie Nr 113/2020 Prezydenta Miasta Głogowa w sprawie obniżenia opłaty czynszowej z tytułu najmu lokalu użytkowego będącego własnością Gminy Miejskiej Głogów położonego w Głogowie przy ul. Moniuszki 9 wynajmowanego przez Państwa Janinę Stefaniak i Tomasza Stefaniak, prowadzących działalność gospodarcza pod nazwą Przychodnia Stomatologiczna S.C Janina Stefaniak i Tomasz Stefaniak
06.07.2020 11:43 WO.DOK.0050.125.2020 Zarządzenie Nr 125/2020 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 1 lipca 2020 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
06.07.2020 09:56 WO.DOK.0050.110.2020 Zarządzenie nr 110 /2020 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 22 czerwca 2020 r.
03.07.2020 11:24 WO.DOK.0050.124.2020 Zarządzenie Nr 124/2020 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
02.07.2020 15:18 WO.DOK.0050.121.2020 Zarządzenie Nr 121/2020 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego
02.07.2020 15:11 WO.DOK.0050.123.2020 Zarządzenie Nr 123/2020 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
01.07.2020 09:56 WO.DOK.0050.116.2020 Zarządzenie Nr 116/2020 w sprawie: obniżenia opłaty czynszowej z tytułu najmu lokalu użytkowego będącego własnością Gminy Miejskiej Głogów położonego w Głogowie przy ul. Sikorskiego 19 wynajmowanego przez Panią Wioletę Jura, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą „Jur-Optic” Wioleta Jura.
30.06.2020 13:08 WO.DOK.0050.112.2020.PP ZARZĄDZENIE NR 112/2020 PREZYDENTA MIASTA GŁOGOWA z dnia 24 czerwca 2020r. w sprawie przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Miejskiej Głogów

1 2 3 4 5 6 następna