Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
18.04.2019 10:50 WO.DOK.0050.84.2019 Zarządzenie Nr 84/2019 Prezydenta Głogowa z dnia 16 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania Zespołu Konsultacyjnego ds. przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Budżetu Obywatelskiego Gminy Miejskiej Głogów na 2020 rok
18.04.2019 10:11 WO.DOK.0050.81.2019 Zarządzenie nr 83/2019 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Głogowie
17.04.2019 10:19 WO.DOK.0050.82.2019 Zarządzenie nr 82 Prezydenta Miasta Głogowa w sprawie: wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Głogów lokalu socjalnego.
17.04.2019 10:16 WO.DOK.0050.72.2019 Zarządzenie nr 72 Prezydenta Miasta Głogowa w sprawie:wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Głogów lokali socjalnych
17.04.2019 10:11 WO.DOK.0050.57.2019 Zarządzenie nr 57 Prezydenta Miasta Głogowa w sprawie: zmiany sposobu użytkowania lokalu socjalnego z zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Głogów oraz wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Głogów lokalu socjalnego.
17.04.2019 09:32 WO.DOK.0050.80.2019 ZARZĄDZENIE NR 80/2019 PREZYDENTA MIASTA GŁOGOWA z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia konkursów na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 9 ul. Perseusza 3, 67-200 Głogów, Szkoły Podstawowej nr 2 w Głogowie, Al. Wolności 74, 67-200 Głogów, Szkoły Podstawowej Nr 6 im. T. Kościuszki, ul. T. Kościuszki 18, 67-200 Głogów, Szkoły Podstawowej nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana z Głogowa, ul. Morcinka 2, 67-200 Głogów, Szkoły Podstawowej Nr 9 im Polskich Odkrywców ul. Niedziałkowskiego 10, 67-200 Głogów.
17.04.2019 09:31 WO.DOK.0050.76.2019 ZARZĄDZENIE NR 76/2019 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 8.04.2019 roku w sprawie unieważnienia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 6 im. T. Kościuszki, ul. T. Kościuszki 18, 67-200 Głogów
17.04.2019 09:28 WO.DOK.0050.75.2019 ZARZĄDZENIE NR 75/2019 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 8.04.2019 roku w sprawie unieważnienia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Głogowie, Al. Wolności 74, 67-200 Głogów
16.04.2019 13:29 WO.DOK.0050.83.2019 Zarządzenie nr 83/2019 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Głogowie
11.04.2019 13:16 WO.DOK.0050.77.2019 Zarządzenie Nr 077/2019 w sprawie: nieodpłatnego nabycia do zasobu Gminy Miejskiej Głogów nieruchomości gruntowej
05.04.2019 14:43 WO.DOK.0050.73.2019 zarządzenie Nr 073/2019 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
03.04.2019 12:52 1/2019 Zarządzenie Nr 67/2019 Prezydenta Głogowa z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie określenia Regulaminu konsultacji społecznych projektu Budżetu Obywatelskiego Głogowa na 2020 rok
02.04.2019 13:52 WO.DOK.0050.68.2019 Zarządzenie Nr 068/2019 w sprawie: uchylenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze przetargu ustnego nieograniczonego i w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
28.03.2019 10:12 WO.DOK.0050.62.2019 Zarządzenie Nr 062/2019 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
27.03.2019 14:04 WO.DOK.0050.61.2019 Zrarządzenie Nr 061/2019 w sprawie: ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miejskiej Głogów
26.03.2019 13:28 WO.DOK.0050.56.2019 Zarządzenie Nr 056/2019 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
26.03.2019 13:23 WO.DOK.0050.60.2019 Zarządzenie Nr 060/2019 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
25.03.2019 11:41 WO.DOK.0050.26.2019 Zarządzenie Nr 26/2019 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 06 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 108/2013 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 05 lipca 2013 r. w sprawie realizacji programu wspierania rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Głogów „Trzy plus”
25.03.2019 08:15 WO.DOK.0050.59.2019 Zarządzenie Nr 59/2019 Prezydenta Miasta z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym, postępowaniu uzupełniającym, kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów w roku szkolnym 2019/2020 do publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Miejska Głogów jest organem prowadzącym.
22.03.2019 08:11 WO.DOK.0050.54.2019 Zarządzenie Nr 054/2019 w sprawie: wysokości opłaty za czasowe zajęcie nieruchomośći gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Głogów w celu tymczasowego przejazdu
20.03.2019 15:09 WO.DOK.0050.60.2019 Zarządzenie Nr 46/2019 Prezydenta Miasta Głogowa w sprawie: zmiany sposobu użytkowania lokali socjalnych z zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Głogów.
20.03.2019 15:06 WO.DOK.0050.45.2019 Zarządzenie Nr 45/2019 Prezydenta Miasta Głogowa w sprawie: wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Głogów lokalu socjalnego.
19.03.2019 16:02 WO.DOK.0050.52.2019 Zarządzenie Nr 52/2019 Prezydenta Miasta z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym, postępowaniu uzupełniającym, kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania spełnienia tych kryteriów w roku szkolnym 2019/2020 do publicznych przedszkoli, dla których Gmina Miejska Głogów jest organem prowadzącym.
15.03.2019 14:51 WO.DOK.0050.55.2019 ZARZĄDZENIE NR 55/2019 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 15.03.2019 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowych do przeprowadzenia konkursów na kandydata na stanowisko dyrektora przedszkola, szkoły, placówki.
15.03.2019 11:47 WO.DOK.0050.50.2019 Zarządzenie Nr 050/2019 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
07.03.2019 11:54 WO.DOK.0050.44.2019 Zarządzenie PM nr 44-2019 z dn. 4.03.2019 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2019 w zakresie edukacji ekologicznej oraz ustalenia treści regulaminu postępowania Komisji Konkursowej
07.03.2019 09:39 WO.DOK.0050.41.2019 Zarządzenie Nr 41/2019 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 1 marca 2019 r.w sprawie umorzenia zaległych należności z tytułu opłaty dodatkowej za postój pojazdów w Strefie Płatnego Parkowania na terenie Gminy Miejskiej Głogów
05.03.2019 13:40 WO.DOK.0050.43.2019 Zarządzenie Nr 43/2019 w sprawie: zmiany miesięcznego czynszu z tytułu dzierżawy gruntu gminnego pod pawilonem handlowym
05.03.2019 13:36 WO.DOK.0050.40.2019 Zarządzenie Nr 040/2019 w sprawie: przekazania do Zakładu Gospdarki Mieszkaniowej w zarządzanie i administrowanie nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy ul. P.Skargi 31A
01.03.2019 15:15 WO.DOK.0050.39.2019 Zarządzenie nr 39/2019 w sprawie umorzenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie raty kapitałówej wraz z odsetkami od pożyczki udzilonej w 2013 r.

1 2 3 4 5 6 następna