Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
17.10.2018 15:03 WO.DOK.0050.62.2018 WO.DOK.0050.62.2018 - Zarządzenie Nr 62/2018 Prezydenta Miasta z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym, postępowaniu uzupełniającym, kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów w roku szkolnym 2018/2019 do publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Miejska Głogów jest organem prowadzącym.
17.10.2018 15:02 WO.DOK.0050.61.2018 WO.DOK.0050.61.2018 - Zarządzenie Nr 61/2018 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zatrudnienia specjalistów w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów
17.10.2018 15:01 WO.DOK.0050.59.2018 WO.DOK.0050.59.2018Zarządzenie Nr 59/2018 Prezydenta Miasta z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym, postępowaniu uzupełniającym, kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów w roku szkolnym 2018/2019 do publicznych przedszkoli, dla których Gmina Miejska Głogów jest organem prowadzącym.
17.10.2018 14:59 WO.DOK.0050.37.2018 WO.DOK.0050.37.2018 - ZARZĄDZENIE Nr 37/2018 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 26.02.2018 r. w sprawie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Głogów oraz ustalenia maksymalnych kwot dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli, określenia specjalności i form kształcenia na rok 2018.
17.10.2018 14:57 WO.DOK.0050.31.2018 WO.DOK.0050.31.2018 - Zarządzenie Nr 31/2018 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie powierzenia zadań doradcy metodycznego w zakresie edukacji wczesnoszkolnej.
17.10.2018 14:54 WO.DOK.0050.30.2018 WO.DOK.0050.30.2018 - Zarządzenie Nr 30/2018 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie cofnięcia powierzenia zadań doradcy metodycznego w zakresie edukacji wczesnoszkolnej.
08.10.2018 10:40 WO.DOK.0050.162.2018 Zarządzenie nr 162/2018 w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 32/2011 z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego Ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
05.10.2018 08:26 WO.DOK.0050.202.2018 Zarządzenie Nr 202/2018 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
04.10.2018 09:35 WO.DOK.0050.196.2018 Zarządzenie nr 196/2018 w sprawie ustalenia stawki czynszowej dla lokali mieszkalnych położonych w budynku przy ul. Matejki 11 w Głogowie, wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Głogów.
04.10.2018 09:32 WO.DOK.0050.158.2018 Zarządzenie nr 158/2018 w sprawie oddania w użyczenie lokalu użytkowego przy ul. Kamienna Droga 8 w Głogowie dla samorządowego zakładu budżetowego – Głogowskie Obiekty Usługowe
04.10.2018 09:30 WO.DOK.0050.6.2018 Zarządzenie nr 6 /2018 w sprawie dopłat do szczepień psów przeciw wściekliźnie w 2018 r.
04.10.2018 09:22 WO.DOK.0050.201.2018 Zarządzenie Nr 201/2018 w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej w III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego
02.10.2018 14:22 WO.DOK.0050.34.2018 ZARZĄDZENIE NR 34/2018 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 23.02.2018r. w sprawie: przekazania przez Gminę Miejską Głogów wykonanego zakresu rzeczowego tj. termomodernizacji Przedszkola Publicznego Nr 3 w Głogowie
02.10.2018 14:20 WO.DOK.0050.36.2018 ZARZĄDZENIE Nr 36/2018 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 23.02.2018r. w sprawie: przekazania przez Gminę Miejską Głogów wykonanego zakresu rzeczowego tj. przystosowania Przedszkola Publicznego Nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi do przepisów o ochronie p.poż.
02.10.2018 14:17 WO.DOK.0050.33.2018 ZARZĄDZENIE NR 33/2018 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 20.02.2018 r. w sprawie: przekazania przez Gminę Miejską Głogów wykonanego zakresu rzeczowego, tj. adaptacji i dostosowania pomieszczeń do przepisów ppoż. w budynku Miejskiego Ośrodka Rehabilitacji i Usług Specjalistycznych w Głogowie
02.10.2018 14:14 WO.DOK.0050.107.2018 ZARZĄDZENIE Nr 107/2018 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 28.05.2018r w sprawie: przekazania przez Gminę Miejską Głogów wykonanego zakresu rzeczowego tj. przebudowa segmentu klas I – III Szkoły Podstawowej Nr 3 na potrzeby oddziałów przedszkolnych w Głogowie
02.10.2018 14:12 WO.DOK.0050.35.2018 ZARZĄDZENIE NR 35/2018 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 23.02.2018r. w sprawie: przekazania przez Gminę Miejską Głogów wykonanego zakresu rzeczowego tj. termomodernizacji Przedszkola Publicznego Nr 6 w Głogowie
02.10.2018 14:01 WO.DOK.0050.3.2018 ZARZĄDZENIE 3/2018 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 08.01.2018r. w sprawie: przekazania przez Gminę Miejską Głogów wykonanego zakresu rzeczowego tj. wymiany okien w budynku dydaktyczno mieszkalnym Szkoły Podstawowej Nr 13 w Głogowie im. Orląt Lwowskich
02.10.2018 13:45 WO.DOK.0050.150.2018 Zarządzenie Prezydenta Miasta Głogowaw sprawie zaciągnięcia kredytu w kwocie 30.000.000 zł
02.10.2018 13:40 WO.DOK.0050.178.2018 Zarządzenie Prezydenta Miasta Głogowa w sprawie informacji z wykonania budżetu GMG za I półrocze 2018
02.10.2018 13:37 WO.DOK.0050.117.2018 Zarządzenie Prezydenta Miasta Głogowa w sprawie zatwierdzenia sprawozdania: bilansu, rachunku zysków i strat oraz pokrycia wyniku Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie za rok obrotowy 2017
02.10.2018 13:35 WO.DOK.0050.116.2018 Zarządzenie Prezydenta Miasta Głogowa w sprawie zatwierdzenia sprawozdania: bilansu, rachunku zysków i strat oraz pokrycia wyniku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głogowie za rok obrotowy 2017
02.10.2018 13:32 WO.DOK.0050.115.2018 Zarządzenie Prezydenta Miasta Głogowa w sprawie zatwierdzenia sprawozdania: bilansu, rachunku zysków i strat oraz pokrycia wyniku Miejskiego Ośrodka Kultury w Głogowie za rok obrotowy 2017
02.10.2018 13:28 WO.DOK.0050.70.2018 Zarządzenie Prezydenta Miasta Głogówaw sprawie zmiany zarządzenia nr 115/2004 z 14.06.2004 r. w sprawie określenia zasad konsolidacji bilansu Gminy Miejskiej Głogów.
02.10.2018 13:27 WO.DOK.0050.7/2018 Zarządzenie Nr 7/2018 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie pobierania oraz rozliczania opłat za postój w Strefie Płatnego Parkowania przez Samorządowy Zakład Budżetowy Gminy Miejskiej Głogów - Głogowskie Obiekty Usługowe
02.10.2018 13:20 WO.DOK.0057.2018 Zarządzenie Prezydenta Miasta Głogowa w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu GMG za 2017
02.10.2018 13:09 WO.DOK.0050.11.2018 Zarządzenie Prezydenta Miasta Głogowa w sprawie rozpisania dochodów i wydatków Gminy Miejskiej Głogów na 2018 rok w szczegółowości do paragrafów klasyfikacji budżetowej.
02.10.2018 13:07 WO.DOK.0050.199.2018 Zarządzenie Nr 199/2018 w sprawie: wyrażenia zgody na przedłużenie terminu zabudowy nieruchomości gruntowej
28.09.2018 09:18 WO.DOK.0050.197.2018 Zarządzenie Nr 197/2018 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych, przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej
26.09.2018 10:21 WO.DOK.0050.195/2018 Zarządzenie Nr 195/2018 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 21 września 2018 roku w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Głogowa na 2019 rok

1 2 3 4 5 6 następna