Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
12.12.2019 10:17 WO.DOK.0050.216.2019 Zarządzenie Nr 216/2019 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego
12.12.2019 10:13 WO.DOK.0050.215.2019 Zarządzenie Nr 215/2019 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
05.12.2019 07:45 WO.DOK.0050.211.2019 Zarządzenie Nr 211/2019 w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 188/2019 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 23.10.2019r.
04.12.2019 11:09 WO.DOK.0050.212.2019 Zarządzenie Nr 212/2019 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
03.12.2019 11:26 WO.DOK.0050.213.2019 Zarządzenie Nr 213/2019 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
29.11.2019 10:21 WO.DOK.0050.208.2019 Zarządzenie Nr 208/2019 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 28.11.2019 roku w sprawie wprowadzenia do budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2020 rok projektów wybranych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Miejskiej Głogów na 2020 rok.
25.11.2019 08:15 WO.DOK.0050.204.2019 ZARZĄDZENIE Nr 204 / 2019 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 20.11.2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
21.11.2019 13:21 WO.DOK.0050.205.2019 ZArządzdenie Nr 205/2019 w sprawie: ogłoszenia wykazów nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy w obr. 4 oraz w obr.11
21.11.2019 13:02 WO.DOK.0050.201.2019 Zarządzenie Nr 201/2019 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia zasad organizacji dyżuru wakacyjnego w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Głogów.
20.11.2019 14:51 WO.DOK.0050.203.2019 Zarządzenie Nr 203/2019 w sprawie: wysokości opłaty za czasowe zajęcie nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Głogów w celu tymczasowego przejazdu
15.11.2019 13:53 WO.DOK.0050.192.2019 Zarządzenie Nr 192/2019 w sprawie: nabycia do zasobu Gminy Miejskiej Głogów prawa własności nieruchomości gruntowej
15.11.2019 13:49 WO.DOK.0050.197.2019 Zarządzenie Nr 197/2019 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie
08.11.2019 12:30 WO.DOK.0050.183.2019 Zarządzenie nr 183 / 2019 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 15 października 2019r. w sprawie: powołania Zespołu ds. Realizacji Projektu pn. „Wsparcie rodziców w Gminie Miejskiej Głogów – utworzenie nowych miejsc w Żłobku Miejskim nr 1” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
08.11.2019 12:20 WO.DOK.0050.198.2019 Zarządzenie Nr 198/2019 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej wraz ze sprzedażą lokalu użytkowego na rzecz dotychczasowego najemcy
08.11.2019 12:14 WO.DOK.0050.194.2019 Zarządzenie Nr 194/2019 w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej
08.11.2019 12:10 WO.DOK.0050.193.2019 Zarządzenie Nr 193/2019 w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej
07.11.2019 09:22 WO.DOK.0050.196.2019 Zarządzenie Nr 196/2019 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
06.11.2019 11:48 WO.DOK.0050.195.2019 Zarządzenie Nr 195/2019 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchpomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
29.10.2019 12:35 WO.DOK.0050.188.2019 Zarządzenie Nr 188/2019 w sprawie: nabycia do zasobu Gminy Miejskiej Głogów prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej
28.10.2019 08:54 WO.DOK.0050.190.2019 Zarządzenie Nr 190/2019 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 25 października 2019 r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu w kwocie 10.876.293,42 zł
25.10.2019 14:06 WO.DOK.0050.189.2019 Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020”
21.10.2019 11:29 WO.DOK.0050.186.2019 Zarządzenie Nr 186/2019 w sprawie: nabycia do zasobu Gminy Miesjkiej Głogów nieruchomości gruntowej
18.10.2019 12:39 WO.DOK.0050.184.2019 Zarządzenie Nr 184/2019 w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego
17.10.2019 13:43 WO.DOK.0050.185.2019 Zarządzenie Nr 185/2019 w sprawie: oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej siedmiu stanowisk sprzedaży chryzantem u zbiegu ul. Legnickiej i Obr. Pokoju - na okres do 3 miesięcy oraz ustalenia wysokości czynszu z tytułu dzierżawy gruntu gminnego
17.09.2019 14:50 WO.DOK.0050.166.2019 Zarządzenie Nr 166/2019 Prezydenta Głogowa z dnia 11.09.2019 roku w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Miejskiej Głogów na 2020 rok.
06.09.2019 13:34 WO.DOK.0050.164.2019 Zarządzenie Prezydenta Miasta nr 164 z dn. 4.09.2019 roku w sprawie publicznych konsultacji do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Głogowie w sprawie Programu Współpracy Gminy Miejskiej Głogów z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2020
04.09.2019 10:27 WO.DOK.0050.161.2019 Zarządzenie Nr 161/2019 Prezydenta Miasta Glogowa z dnia 29 sierpnia 2019 w sprawie zmian budżetu GMG na 2019
02.09.2019 09:54 WO.DOK.0050.159.2019 Zarządzenie PM z dnia 26.08.2019 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2019 w zakresie edukacji ekologicznej oraz ustalenia treści regulaminu postępowania Komisji Konkursowej
27.08.2019 10:24 WO.DOK.0050.158.2019 Zarządzenie Nr 158/2019 Prezydenta Miasta Glogowa z dnia 23 sierpnia 2019 w sprawie zmian budżetu GMG na 2019
21.08.2019 13:25 WO.DOK.0050.150.2019 Zarządzenie nr 150/2019 Prezydenta Miasta Głogowa w sprawie:w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu określającego zasady dotyczące umożliwienia spłaty zaległości za korzystanie z gminnych lokali mieszkalnych i użytkowych osobom będącym w trudnej sytuacji rodzinnej i materialnej w formie świadczenia rzeczowego na rzecz Gminy Miejskiej Głogów w imieniu której działa Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie.

1 2 3 4 5 6 następna