Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.01.2016 12:32 3122.WFP.DP.1/2019 Podatek leśny
15.07.2013 10:36 3120.WFP.DP.1/2019 Podatek od nieruchomości
15.07.2013 10:36 3138.WFP.DP.1/2019 Opłata od posiadania psów
15.07.2013 10:36 3124.WFP.DP.1/2019 Podatek od środków transportowych
15.07.2013 10:37 3121.WFP.DP.1/2019 Podatek rolny
15.07.2013 10:37 WFP.DP.1/2019 Wnioski w sprawie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych
15.07.2013 10:37 3125.WFP.DP.1/2019 Zwrot podatku akcyzowego