Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
17.02.2021 10:44 Ogłoszenie o mozliwości składania uwag na realizację zadnia pn."Zima na nartach w dobie Pandemii"
17.02.2021 10:34 Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej w zakresie rozwoju sportu w Gminie Miejskiej w roku 2021
16.02.2021 13:23 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Głogowa z dn.16.02.2021 roku w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2021 w zakresie zapobiegania wykluczeniu społecznemu seniorów
16.02.2021 13:19 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Głogowa z dn.16.02.2021 roku w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2021 w zakresie wsparcia wkładów własnych organizacji pozarządowych w formie zadań z zakresu pomocy społecznej
03.02.2021 08:31 Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej w zakresie rozwoju sportu w dyscyplinie piłka ręczna
02.02.2021 16:06 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Głogowa z dn.2.02.2021 roku w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2021 w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
02.02.2021 15:53 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Głogowa z dn.2.02.2021 roku w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2021 w zakresie rozwoju kultury fizycznej i sportu
02.02.2021 15:46 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Głogowa z dn.2.02.2021 roku w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2021 w w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej
25.01.2021 13:03 Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej Otwartego Konkursu Ofert w zakresie kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego z dnia 21.01.2021r
25.01.2021 13:01 Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej Otwartego Konkursu Ofert w zakresie zadań wynikających z Działu Zdrowia i Spraw Społecznych z dnia 20.01.2021 r.
04.01.2021 10:40 Ogłoszenie konkursowe- rozwój sportu 2021 w Głogowie
04.01.2021 10:38 Ogłoszenie konkursowe- rozwo sportu 2021 w dyscyplinie piłka siatkowa
04.01.2021 10:36 Ogłoszenie konkursowe- rozwo sportu 2021 w dyscyplinie piłka ręczna
04.01.2021 10:32 Ogłoszenie konkursu - rozwój sportu 2021 w dyscyplinie piłka nożna