Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.02.2020 15:05 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2020 w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
05.02.2020 11:12 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2020 w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej
27.01.2020 14:27 Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej Otwartego Konkursu Ofert w zakresie profilaktyki uzależnień i promocji zdrowia
24.01.2020 15:10 Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej Otwartego Konkursu Ofert w zakresie kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 3
24.01.2020 15:05 Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej Otwartego Konkursu Ofert w zakresie kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2
24.01.2020 15:02 Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej Otwartego Konkursu Ofert w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na lata 2020-2024
24.01.2020 15:00 Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej Otwartego Konkursu Ofert w zakresie kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 1
24.01.2020 14:58 Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej Otwartego Konkursu Ofert w zakresie pomocy społecznej
24.01.2020 14:56 Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej Otwartego Konkursu Ofert w zakresie wspierania rodziny i rodzicielstwa
24.01.2020 14:54 Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej Otwartego Konkursu Ofert w zakresie zapobiegania wykluczeniu społecznemu seniorów
24.01.2020 14:51 Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej Otwartego Konkursu Ofert w zakresie zapobiegania wykluczeniu społecznemu seniorów i osób niepełnosprawnych
23.01.2020 09:08 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2020 w zakresie rozwoju kultury fizycznej i sportu