Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
22.03.2019 14:06 Protokół z Posiedzenia Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
18.03.2019 12:37 Protokół z Posiedzenia Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert w zakresie edukacji ekologicznej
05.03.2019 14:29 Ogłoszenie o mozliwości składania uwag na realizację zadania pn. "Sztuka zdrowia 2019 - warsztaty dla seniorów"
26.02.2019 10:01 Protokół z Posiedzenia Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej
26.02.2019 09:55 Protokół z Posiedzenia Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert w zakresie wsparcia wkładów własnych organizacji pozarządowych w formie zadań z zakresu pomocy społecznej
25.02.2019 14:22 Ogłoszenie o mozliwości składania uwag na realizację zadania pt" Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną"
25.02.2019 10:45 Ogłoszenie otwartego konkursu pn. "Trener osiedlowy- darmowe zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży z miasta Głogowa"
13.02.2019 13:48 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2019 w zakresie edukacji ekologicznej
25.01.2019 13:20 Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty złożonej przez Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Goliat"
25.01.2019 12:32 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2019 w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej
25.01.2019 12:27 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2019 w zakresie wsparcia wkładów własnych organizacji pozarządowych w formie zadań z zakresu pomocy społecznej
18.01.2019 08:06 z posiedzenia Komisji Konkursowej Otwartego Konkursu Ofert w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
18.01.2019 08:05 z posiedzenia Komisji Konkursowej Otwartego Konkursu Ofert w zakresie profilaktyki uzależnień i promocji zdrowia
18.01.2019 08:03 z posiedzenia Komisji Konkursowej Otwartego Konkursu Ofert w zakresie pomocy społecznej
18.01.2019 08:01 z posiedzenia Komisji Konkursowej Otwartego Konkursu Ofert w zakresie kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Prowadzenie lekcji regionalizmu w szkołach”
18.01.2019 08:00 z posiedzenia Komisji Konkursowej Otwartego Konkursu Ofert w zakresie kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego .
18.01.2019 07:57 z posiedzenia Komisji Konkursowej Otwartego Konkursu Ofert w zakresie pomocy społecznej pn. „Prowadzenie Klubu „Senior+” przy ul. Okrężnej 21 w Głogowie”
17.01.2019 15:04 z posiedzenia Komisji Konkursowej Otwartego Konkursu Ofert w zakresie kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Ferie z kulturą – organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży poprzez działania kulturalne, artystyczne, rozwijające twórczość itp. podczas ferii zimowych”
17.01.2019 15:01 z posiedzenia Komisji Konkursowej Otwartego Konkursu Ofert w zakresie pomocy społecznej pn. „ Prowadzenie Centrum Pomocy Dzieciom w Głogowie przy ul. Perseusza 13”