Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
14.02.2020 15:26 Ogłoszenie konkursu ofert w zakresie rozwoju sportu w dyscyplinie piłka nożna
10.02.2020 13:09 Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej Konkursu Ofert w zakresie rozwoju sportu w dyscyplinie piłka siatkowa
10.02.2020 12:46 Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej Konkursu Ofert w zakresie rozwoju sportu w dyscyplinie piłka reczna
30.01.2020 12:27 WEiKiS.DKiS.425.01.2020 Ogłoszenie o mozliwości składania uwag na realizację zadania pn. Ferie na sportowo-Zima na nartach"
16.01.2020 13:32 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w zakresie rozwoju sportu w 2020 roku ( dyscyplina piłka siatkowa)
16.01.2020 13:29 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w zakresie rozwoju sportu w 2020 roku ( dyscyplina piłka nożna)
16.01.2020 13:25 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w zakresie rozwoju sportu w 2020 ( piłka ręczna)
16.01.2020 13:21 Ogłoszenie otwartego konkursu w zakresie rozwoju sportu w 2020 roku dla klubów sportowych działających na teenie miasta Głogowa
29.11.2019 11:41 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2020 w zakresie kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 3
29.11.2019 11:39 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2020 w zakresie kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2
29.11.2019 11:37 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2020 w zakresie kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 1
29.11.2019 11:35 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2020 w zakresie profilaktyki uzależnień i promocji zdrowia
29.11.2019 11:33 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2020 w zakresie zapobiegania wykluczeniu społecznemu seniorów
29.11.2019 11:31 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację wieloletniego zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na lata 2020-2024
29.11.2019 11:29 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2020 w zakresie wspierania rodziny i rodzicielstwa
29.11.2019 11:27 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2020 w zakresie zapobiegania wykluczeniu społecznemu seniorów i osób niepełnopsrawnych
29.11.2019 11:22 Ogłoszenie otwartetego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2020 w zakresie pomocy społecznej
22.10.2019 14:08 POPiON.POPiON.525.6.2019 Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonego w trybie pozakonkursowym przez Caritas Dziecezji Zielonogórskiej
16.10.2019 10:14 WEKiS.DKiS.4020.20.2019 Ogłoszenie o mozliwości składania uwag na realizację zadania pn. "XI Grand Prix Zagłębia Miedziowego- Etap Głogów"
11.10.2019 10:01 Sprawozdanie z przebiegu konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Głogowie w sprawie Programu Współpracy Gminy Miejskiej Głogów z organizacjami pozarządowymi
04.10.2019 15:08 WEKiS.DKiS.4020.19.2019 Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonego w trybie pozakonkursowym przez Fundacje "Owoc Głogu" pn. Artyści w przedszkolu"
24.09.2019 11:19 WEKiS.DKiS.4020.12.2019 Ogłoszenie o możliwości składania uwag na realizację zadania pn. "Szukamy nowych talentów w tenisie ziemnych"
04.09.2019 14:15 POPiON.POPiON.525.4.2019 Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonego w trybie pozakonkursowym przez Głogowskie Stowarzyszenie "Otwarte Drzwi" na zadanie pn. "Pomocna dłoń"
02.09.2019 09:58 Protokół z z posiedzenia Komisji Konkursowej Otwartego Konkursu Ofert w zakresie: edukacji ekologicznej z dnia 30.08.2019 roku
07.08.2019 14:22 WEKiS.DKiS.4020.17.2019 Ogłoszenie o mozliwości składania uwag na realizację zadania pn. Warszawo-Ojczyzno Nasza"
07.08.2019 10:27 Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert na realizacje zadania publicznego w roku 2019 w zakresie edukacji ekologicznej - Realizacja wycieczek o charakterze edukacyjno-ekoligicznym dla dzieci i młodzieży
26.06.2019 12:20 WEKiS.DKiS.4020.11.2019 Ogłoszenie o możliwości składania uwag na realizacje zadania pn. "wsparcie procesu szkoleniowego i startów zawodników TC Chrobry"
14.06.2019 09:00 WEKiS.DKiS.4020.10.2019 Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonych w trybie pozakonkursowym przez Międzyszkolny Klub Sportowy "Piast" Głogów
14.06.2019 08:17 WEKiS.DKiS.4020.9.2019 Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonych w trybie pozakonkursowym przez Stowarzyszenie "Automobilklub" Głogów
12.06.2019 14:49 Protokół z Posiedzenia Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert w zakresie wsparcia wkładów własnych organizacji pozarządowych w formie zadań z zakresu pomocy społecznej - II

1 2 następna