Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
26.06.2019 12:20 Ogłoszenie o możliwości składania uwag na realizacje zadania pn. "wsparcie procesu szkoleniowego i startów zawodników TC Chrobry"
14.06.2019 09:00 Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonych w trybie pozakonkursowym przez Międzyszkolny Klub Sportowy "Piast" Głogów
14.06.2019 08:17 Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonych w trybie pozakonkursowym przez Stowarzyszenie "Automobilklub" Głogów
12.06.2019 14:49 Protokół z Posiedzenia Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert w zakresie wsparcia wkładów własnych organizacji pozarządowych w formie zadań z zakresu pomocy społecznej - II
07.06.2019 08:38 Protokół z Posiedzenia Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert w zakresie kultury,sztuki i ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. " Lato z kulturą - organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży poprzez działania kulturalne, artystyczne, rozwijające twórczość itp. podczas wakacji".
10.05.2019 07:54 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2019 w zakresie kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
09.05.2019 11:06 Ogłoszenie o możliwości skłądania uwag na realizację zadania pn. Wydarzenie Kulturalno-religijne Festiwal Piosenki Religijnej
19.04.2019 09:48 Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w roku 2019 w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 roku „o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych” na obszarze administracyjnym Gminy Miejskiej Głogów.
22.03.2019 14:06 Protokół z Posiedzenia Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
18.03.2019 12:37 Protokół z Posiedzenia Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert w zakresie edukacji ekologicznej
05.03.2019 14:29 Ogłoszenie o mozliwości składania uwag na realizację zadania pn. "Sztuka zdrowia 2019 - warsztaty dla seniorów"
26.02.2019 10:01 Protokół z Posiedzenia Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej
26.02.2019 09:55 Protokół z Posiedzenia Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert w zakresie wsparcia wkładów własnych organizacji pozarządowych w formie zadań z zakresu pomocy społecznej
25.02.2019 14:22 Ogłoszenie o mozliwości składania uwag na realizację zadania pt" Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną"
25.02.2019 10:45 Ogłoszenie otwartego konkursu pn. "Trener osiedlowy- darmowe zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży z miasta Głogowa"
13.02.2019 13:48 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2019 w zakresie edukacji ekologicznej
25.01.2019 13:20 Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty złożonej przez Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Goliat"
25.01.2019 12:32 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2019 w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej
25.01.2019 12:27 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2019 w zakresie wsparcia wkładów własnych organizacji pozarządowych w formie zadań z zakresu pomocy społecznej
18.01.2019 08:06 z posiedzenia Komisji Konkursowej Otwartego Konkursu Ofert w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
18.01.2019 08:05 z posiedzenia Komisji Konkursowej Otwartego Konkursu Ofert w zakresie profilaktyki uzależnień i promocji zdrowia
18.01.2019 08:03 z posiedzenia Komisji Konkursowej Otwartego Konkursu Ofert w zakresie pomocy społecznej
18.01.2019 08:01 z posiedzenia Komisji Konkursowej Otwartego Konkursu Ofert w zakresie kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Prowadzenie lekcji regionalizmu w szkołach”
18.01.2019 08:00 z posiedzenia Komisji Konkursowej Otwartego Konkursu Ofert w zakresie kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego .
18.01.2019 07:57 z posiedzenia Komisji Konkursowej Otwartego Konkursu Ofert w zakresie pomocy społecznej pn. „Prowadzenie Klubu „Senior+” przy ul. Okrężnej 21 w Głogowie”
17.01.2019 15:04 z posiedzenia Komisji Konkursowej Otwartego Konkursu Ofert w zakresie kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Ferie z kulturą – organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży poprzez działania kulturalne, artystyczne, rozwijające twórczość itp. podczas ferii zimowych”
17.01.2019 15:01 z posiedzenia Komisji Konkursowej Otwartego Konkursu Ofert w zakresie pomocy społecznej pn. „ Prowadzenie Centrum Pomocy Dzieciom w Głogowie przy ul. Perseusza 13”