Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.11.2018 12:00 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert dotyczącego rozwoju sportu w dyscyplninie piłka ręczna
11.10.2018 11:11 Ogłoszenie o możliwości składania uwag na realizacje zadania pn. "Zajęcia pozalekcyjne z siatkówki"
03.10.2018 11:38 Sprawozdanie z przebiegu konsultacji projektu Uchwały Rady Miejskiej w Głogowie w sprawie Programu Współpracy na 2019
26.09.2018 08:47 Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty złożonej przez Cichych Pracowników Krzyża pn."Wyjazd integracyjno-krajoznawczy członków Centrum Ochotników Cierpienia"
22.08.2018 13:12 Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty złożonej przez Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane na realizację zadania pn."Rehabilitacja na obiektach Chrobry Głogów S.A"
17.08.2018 10:12 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2018 w zakresie pomocy społecznej - Utworzenie Klubu "Senior+"
06.07.2018 09:16 Ogłoszenie o możliwości składania uwag na realizację zadania pn "III Biesiada Seniorów" -Stowarzyszenie A Jutro?
03.07.2018 13:05 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2018 w zakresie pomocy społecznej - Zapewnienie schronienia i posiłku osobom bezdomnym z terenu miasta Głogowa w schronisku
07.06.2018 11:59 Ogłoszenie o możliwości składania uwag na realizację zadania pn. Wakacje z ministrantami- kultura, tradycja i historia gór i Podhala" złozonego przez Parafię pw. Najświętszej Marii Królowej Polski w Głogowie
29.05.2018 09:41 Sprawozdanie z Programu Współpracy za rok 2017
29.05.2018 09:39 Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej otwartych konkursów ofert na rok 2018 w zakresie kultury
24.04.2018 11:07 Ogłoszenie o możliwości składania uwag na realizację zadania pn. XXVI Festiwal Piosenki Religijnej z okazji Dnia Matki
20.04.2018 08:25 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2018 w zakresie kultury - "Lato z kulturą (...)"
09.04.2018 15:07 Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej otwartych konkursów ofert na rok 2018 w zakresie wsparcia wkładów własnych
19.03.2018 11:17 Ogłoszenie o możliwości składania uwag na realizację zadania pn. Wydawnictwo Głogów - poszukiwanie zaginionej historii"
15.03.2018 14:17 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2018 - dofinansowanie wkładów własnych
14.03.2018 07:57 Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej otwartych konkursów ofert na rok 2018 w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - trener osiedlowy
14.03.2018 07:49 Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej otwartych konkursów ofert na rok 2018 w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
26.02.2018 13:40 Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej otwartych konkursów ofert na rok 2018 w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej
26.02.2018 09:58 Ogłoszenie o możliwości składania uwag na realizację zadania pn. Szlakiem Adama Mickiewicza" złożonej w trybie poza konkursowym
16.02.2018 09:41 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2018 w zakresie rozwoju kultury fizycznej i sportu pn. Trener osiedlowy - darmowe zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży z miasta Głogowa"
09.02.2018 14:52 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2018 w zakresie rozwoju kultury fizycznej i sportu
08.02.2018 09:56 Ogłoszenie o możliwości składania uwag na realizację zadania pn."Działalność na rzecz osób bezdomnych"
08.02.2018 09:53 Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej otwartych konkursów ofert na rok 2018 w zakresie pomocy społecznej - schronienie dla bezdomnych
07.02.2018 11:19 Ogłoszenie o możliwości składania uwag na realizację zadania pn "Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną"
06.02.2018 09:12 Protokół z posiedzenia komisji konkursowej - rozwój sportu 2018 - pozostałe dyscypliny sportowe
06.02.2018 09:09 Protokół z posiedzenia komisji konkursowej - rozwój sportu 2018 - dyscyplina piłka siatkowa
06.02.2018 09:07 Protokół z posiedzenia komisji konkursowej - rozwój sportu 2018 - dyscyplina piłka ręczna
06.02.2018 09:03 Protokół z posiedzenia komisji konkursowej - rozwój sportu 2018- dyscyplina piłka nożna
01.02.2018 09:27 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2018 w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej

1 2 następna