Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.09.2018 11:13 WO.DOK.0050.183.2018 Zarządzenie PM nr 183/2018 z dn.4.09.2018r w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. "Utworzenie Klubu Senior+ przy ul. Okrężnej 21 w Głogowie" w roku 2018 oraz ustalenia treści regulaminu postępowania Komisji Konkursowej.
04.09.2018 10:07 WO.DOK.0050.180.2018 Zarządzenie PM nr 180/2018 z dn. 30.08.2018 r. w sprawie publicznych konsultacji do projektu uchwały Rady Miejskiej w Głogowie w sprawie Programu Współpracy Gminy Miejskiej Głogów z Organizacajmi Pozarządowymi na rok 2019
10.08.2018 08:56 WO.DOK.0050.171.2018 Zarządzenie Nr 171/2018 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
09.08.2018 08:48 WO.DOK.0050.168.2018 Zarządzenie Nr 168/2018 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
03.08.2018 09:48 WO.DOK.0050.167.2018 Zarządzenie Nr 167/2018 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
30.07.2018 08:44 WO.DOK.0050.164.2018 Zarządzenie Nr 164/2018 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
30.07.2018 08:39 WO.DOK.0050.163.2018 Zarządzenie Nr 163/2018 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
20.07.2018 10:29 WO.DOK.0050.157.2018 Zarządzenie Nr 157/2018 w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej w II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego
18.07.2018 14:17 WO.DOK.0050.156.2018 Zarządzenie Nr 156/2018 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego
21.06.2018 10:15 WO.DOK.0050.125.2018 Zarządzenie Nr 125/2018 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego
18.06.2018 08:39 WO.DOK.0050.123.2018 Zarządzenie Nr 123/2018 w sprawie: zmiany miesięcznego czynszu z tytułu dzierżawy gruntu gminnego pod pawilonem handlowym
15.06.2018 09:26 WO.DOK.0050.121.2018 Zarządzenie Nr 121/2018 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
15.06.2018 09:21 WO.DOK.0050.120.2018 Zarządzenie Nr 120/2018 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
07.06.2018 09:12 WO.DOK.0050.114.2018 Zarządzenie Nr 114/2018 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej wraz ze sprzedażą lokalu użytkowego
04.06.2018 14:52 WO.DOK.0050.108.2018 Zarządzenie Nr 108/2018 w sprawie: ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach gruntowych będących w zasobie Gminy Miejskiej Głogów
01.06.2018 08:29 WO.DOK.0050.113.2018 Zarządzenie Nr 113/2018 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
30.05.2018 08:57 WO.DOK.0050.110.2018 Zarządzenie Nr 110/2018 w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej w IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej
30.05.2018 08:52 WO.DOK.0050.109.2018 Zarządzenie Nr 109/2018 w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej w IV przetargu ustnym niegraniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej
18.05.2018 12:29 WO.DOK.0050.96.2018 Zarządzenie Nr 096/2018 w sprawie: odstąpienia od żądania zwrotu bonifikaty
17.05.2018 09:11 WO.DOK.0050.92.2018 Zarządzenie Nr 092/2018 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej
15.05.2018 08:05 WO.DOK.0050.90.2018 Zarządzenie Nr 90/2018 w sprawie: ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Głogów
14.05.2018 09:11 WO.DOK.0050.94.2018 Zarządzenie Nr 094/2018 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
17.04.2018 10:58 WO.DOK.0050.76.2018 Zarządzenie Nr 076/2018 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
16.04.2018 14:05 WO.DOK.0050.72.2018 Zarządzenie nr 072/2018 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie
16.04.2018 12:41 WO.DOK.0050.73.2018 Zarządzenie Nr 073/2018 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
09.04.2018 08:29 WO.DOK.0050.68.208 Zarządzenie Nr 068/2018 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
05.04.2018 09:50 WO.DOK.67.2018 Zarządzenie Nr 067/2018 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
28.03.2018 13:24 WO.DOK.0050.60.2018 Zarządzenie Nr 060/2018 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
27.03.2018 09:42 WO.DOK.0050.58.2018 Zarządzenie Nr 058/2018 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
21.03.2018 08:23 WO.DOK.0050.54.2018 Zarządzenie Nr 054/2018 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych pawilonami handlowymi, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej

1 2 następna