Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
18.05.2016 11:49 1.WSO.BOM.1 Potwierdzenie, przedłużanie ważności i unieważnienie profilu ePUAP
29.06.2015 12:20 Potwierdzenie dokonanie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
24.06.2015 09:50 1.BWiP.2 Udzielenie / zmiana licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.
24.06.2015 09:53 3.BWiP.2 Udzielenie / zmiana zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.
24.06.2015 10:12 2.BWiP.2 Udzielenie / zmianę zezwolenia na wykonywanie regularnego przewozu osób w krajowym transporcie drogowym.
29.06.2015 11:06 8.BWiP.2 Udzielenie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
26.06.2015 13:18 15.BWiP.2 Zgłoszenie obiektu do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie
15.05.2015 13:50 4.BWiP.2 Wygaszenie ważności licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką.
26.06.2015 14:50 11.BWiP.2 Wygaszenie zezwolenia na sprzedaż napojów alkohlowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży
24.06.2015 10:12 5.BWiP.2 Wygaśnięcie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym
15.05.2015 13:35 6.BWiP.2 Wygaszenie zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.
06.03.2018 14:15 14.BWiP.2 Wydawanie zaświadczeń potwierdzających dane ze „zbioru ewidencji działalności gospodarczej” prowadzonej przez Prezydenta Miasta Głogowa
26.06.2015 14:15 9.BWiP.2 Udzielenie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu organizowanego przyjęcia
24.06.2015 13:17 7.BWiP.2 Udzielenie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży
26.06.2015 14:19 10.BWiP.2 Udzielenie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży
14.05.2015 12:15 13.BWiP.2 Przekazywanie danych z wniosku CEIDG-1 do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej