Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
24.09.2020 13:20 WOŚ.DŚ.6220.52.2019.10 Postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa zakładu produkcyjnego w Głogowie” na terenie działki o nr geod. 48/2 obręb I „Nadodrze” m. Głogów.
24.09.2020 13:04 WOŚ.DŚ.6220.52.2019.9 Postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa zakładu produkcyjnego w Głogowie” na terenie działki o nr geod. 48/2 obręb I „Nadodrze” m. Głogów
18.09.2020 10:50 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla Piastów Śląskich - jednostki C1, C2, E1, E2 w Głogowie i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów komunikacji i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
11.09.2020 12:59 Obwieszczenie w sprawie zatwierdzenia - Projektu robót geologicznych dla określenia warunków hydrogeologicznych projektowanej inwestycji budowy obwodnicy Głogowa w ciągu drogi krajowej nr 12
04.09.2020 10:32 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wschodniej Dzielnicy Przemysłowej w Głogowie
13.08.2020 09:43 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia w Głogowie
13.08.2020 09:36 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Polnej i T. Kościuszki w Głogowie
07.08.2020 09:02 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Paulinów w Głogowie
29.06.2020 08:10 O G Ł O S Z E N I E Prezydenta Miasta Głogowa w sprawie podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczby uczniów na terenie miasta Głogowa
11.03.2020 15:13 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 11 marca 2020 r. o przystąpieniu do realizacji projektu partnerskiego
19.02.2020 11:28 WYKAZ UDZIELONYCH DOTACJI NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE LUB ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKU WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKÓW, UDZIELONYCH PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ GŁOGÓW W 2020 ROKU
24.01.2020 10:13 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej dzielnicy przemysłowo-składowej w Głogowie
24.01.2020 10:08 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla Piastów Śląskich - jednostki C1, C2, E1, E2 w Głogowie i sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów komunikacji i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
24.01.2020 10:04 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia w Głogowie
24.01.2020 09:49 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli „Hutnik I” – „Hutnik II” – „Słoneczne” – „Sportowe” w Głogowie
05.12.2019 14:23 WRM.DPiA.6733.7.2.2019.DC Obwieszczenie Prezydenta Głogowa o złożonym wniosku
03.12.2019 11:59 OBWIESZCZENIE STAROSTY POWIATOWEGO
04.11.2019 07:40 WEKiS.DE.4431.6.2019 O G Ł O S Z E N I E Prezydenta Miasta Głogowa w sprawie podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczby uczniów na terenie miasta Głogowa
23.10.2019 12:28 WOŚ.DŚ.6220.21.2019.10 Obwieszczenie
23.08.2019 11:32 WOŚ.DŚ.6220.20.2019 Obwieszczenie
22.08.2019 13:10 OGŁOSZENIE O NABORZE WOLONTARIUSZY DO MIEJSKIEGO SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZAT W GŁOGOWIE
12.06.2019 09:17 WOŚ.DŚ.6220.2.2019 Obwieszczenie
05.06.2019 08:34 WOŚ.DŚ.6220.15.2019 Obwieszczenie
31.05.2019 10:44 WOŚ.DŚ.6220.9.2019 Obwieszczenie
30.04.2019 08:16 O G Ł O S Z E N I E Prezydenta Miasta Głogowa w sprawie podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczby uczniów na terenie miasta Głogowa
12.03.2019 11:37 WK.DOŚ.6220.17.2018 Obwieszczenie
20.02.2019 11:21 WK.DOŚ.6220.14.2018 Obwieszczenie
18.12.2018 10:31 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Głogowa w sprawie podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczby uczniów na terenie miasta Głogowa
31.10.2018 15:07 O G Ł O S Z E N I E Prezydenta Miasta Głogowa w sprawie podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczby uczniów na terenie miasta Głogowa
04.09.2018 08:01 Informacja o ogłoszeniu konsultacji społecznych projektu Programu Ochrony Srodowiska przed halasem

1 2 następna