Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.09.2015 14:56 ZPM Nr 199 2015 z dnia 04.09.2015 ws. wygaśnięcia czlonkowstwa oraz zmiany ZPM nr 179 2015
01.09.2015 12:38 Składy Obwodowych Komisji po ukonstytuowaniu
01.09.2015 12:37 ZPM Nr 192 2015 ws. wygaśnięcia czlonkowstwa i uzupelnienia składu obwodowych komisji ds. referendum w Głogowie w związku z rzeczeniem się członkowstwa
01.09.2015 12:37 ZPM Nr 195 2015 ws. wygaśnięcia czlonkowstwa i uzupelnienia składu obwodowych komisji ds. referendum w Głogowie w związku z rzeczeniem się członkowstwa (1)
31.08.2015 14:05 Prezentacja - Referendum
25.08.2015 14:37 Informacja dla wyborców niepełnosprawnych
25.08.2015 10:43 ZPM Nr 185 2015 z dnia 19 sierpnia 2015r. ws. zmiany ZPM Nr 179 2015 z dnia 12 sierpnia 2015 ws. powołania składów OK ds. referendum
20.08.2015 11:07 zał. 28 inf. na klatki gdzie mieszkańcy głosują
13.08.2015 14:06 ZPM Nr 179 z dn. 12.08.2015r. ws powołania Obwodowych Komisji ds. Referendum
13.08.2015 13:19 Informacja dotycząca spisu osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym.
28.07.2015 13:23 Obwieszczenie Prezydenta Masta Głogowa o numerach i granicach obwodów głosowania, o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji ds. referendum oraz lokalach obwodowych komisji ds. referendum.
22.07.2015 08:41 Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
22.07.2015 08:33 Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich
15.07.2015 09:59 Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie plakatów referendalnych podmiotów uprawnionych do udziału w kampanii referendalnej
15.07.2015 09:09 Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w referendum ogólnokrajowym
15.07.2015 09:09 Prawo do głosowania przez pełnomocnika
15.07.2015 09:08 Dopisywanie osób uprawnionych do udziału w referendum do spisów w dniu głosowania
15.07.2015 09:07 Informacja dotycząca formy składania wniosków dotyczących: dopisania do spisu wyborców
15.07.2015 08:05 Informacja o uprawnieniach niepełnosprawnych osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym
15.07.2015 08:03 Głosowanie w kraju osób uprawnionych do udziału w referendum stale zamieszkałych za granicą
15.07.2015 08:03 Głosowanie w szpitalach, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz w domach studenckich
15.07.2015 08:02 Głosowanie na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania
15.07.2015 08:01 Głosowanie korespondencyjne
14.07.2015 12:59 Link do strony Państwowej Komisji Wyborczej
14.07.2015 12:56 Wzór zgłoszenia kandydatów na członków do obwodowej komisji do spraw referendum
14.07.2015 12:53 Wyjaśnienie Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące udziału w pracach obwodowych komisji do spraw referendum w kraju
14.07.2015 12:52 Informacja o warunkach udziału w glosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 06.09.2015r.
14.07.2015 12:50 Informacja o uprawnieniach niepełnosprawnych osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
23.06.2015 13:25 Informacja dotycząca formy składania wniosków dot. dopisania do spisu wyborcóww wybranym obwodzie głosowania.
23.06.2015 13:23 wzór karty do głosowania.

1 2 następna