Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
22.05.2015 14:24 ZPM Nr 104 z dn. 21.05.2015r ws stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w związku z rezygnacją z członkostwa w obwodowej komisji wyborczej.
20.05.2015 13:27 UWAGA ZMIANA Dotyczy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3
15.05.2015 18:28 ZPM Nr 99 z dn. 14.05.2015r. ws wygaśnięcia członkostwa i uzupełnienia składu
14.05.2015 10:48 Mieszkańcy ulic głosują.
14.05.2015 10:48 Głosowanie przez pełnomocnika- II tura.
07.05.2015 12:59 ZPM Nr 94 z dn.7.05.2015r. ws wygaśnięcia członkostwa i uzupełnienia składu okw
04.05.2015 13:26 ZPM Nr 89 z dn. 29.04.2015r ws wygaśnięcia i uzupełnienia składu OKW
04.05.2015 13:24 ZPM Nr 86 z dn.24.04.2015 ws wygaśnięcia członkostwa i uzupełnienia składu OKW
24.04.2015 10:32 Głosowanie korespondencyjne - poradnik.
21.04.2015 14:05 Harmonogram liczenia kart do głosowania.
21.04.2015 14:05 Zarzązenie Prezydenta Miasta Nr 772015 z dn. 20.04.2015 w sprawie powołania OKW.
21.04.2015 14:03 Skład Obwodowych Komisji Wyborczych na obszarze miasta Głogowa .
20.04.2015 15:04 Harmonogram terminów I posiedzeń i szkoleń dla OKW
20.04.2015 15:03 UCHWAŁA PKW z dnia 14 kwietnia 2015 r. w sprawie listy kandydatów na Prezydenta RP.
20.04.2015 14:55 Informacja o spisie wyborców.
09.04.2015 08:27 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 2 kwietna 2015 o numerach i granicach obwodów głosowania, o wyznaczonych siedzibach obwodowych..
03.04.2015 10:55 Głosowanie na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania
03.04.2015 10:53 Warunki udziału w głosowaniu w innym obwodzie
03.04.2015 10:52 Udzielanie Pełnomocnictwa do głosowania
03.04.2015 10:52 Głosowanie korespondencyjne
03.04.2015 10:52 Głosowanie w szpitalach, domach pomocy społecznej, zakładach karnych
03.04.2015 10:52 Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
03.04.2015 10:47 Głosowanie wyborców stale zamieszkałych za granicą
01.04.2015 13:53 Zgłoszenia kandydatów na czlonków do OKW.
01.04.2015 13:52 Zaświadczenie dla męża zaufania.
01.04.2015 13:51 Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie plakatów wyborczych.
06.03.2015 08:06 Państwowa Komisja Wyborcza - strona internetowa.