Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
19.05.2014 09:13 Informacja Wyborcza dotycząca samochodu dla osób niepełnosprawnych
07.05.2014 14:06 Informacja o spisie wyborców.
06.05.2014 11:08 Harmonogram terminów I posiedzeń i szkoleń dla OKW
05.05.2014 20:35 Zarządzenie Nr 78/2014 Prezydenta Miasta Głogowa w sprawie powołania składów Obwodowych Komisji Wyborczych
05.05.2014 20:32 Załącznik do Zarządzenia Nr 78/2014 - składy komisji.
30.04.2014 12:51 Uchwała Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania.
30.04.2014 10:19 Zgłoszenia kandydatów na członków OKW.
17.04.2014 13:28 Zaświadczenie dla męża zaufania.
14.04.2014 15:15 Wniosek dla żołnierza.
14.04.2014 15:14 Wniosek wyborcy przebywającego czasowo na terenie Głogowa .
14.04.2014 15:13 Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania.
14.04.2014 15:13 Wniosek wyborcy niepełnosprawnego.
14.04.2014 15:04 Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania.
14.04.2014 15:02 Wniosek wyborcy nigdzie niezamieszkałego, przebywającego na terenie gminy Miejskiej Głogów.
14.04.2014 15:01 Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa.
14.04.2014 15:00 Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa.
14.04.2014 14:58 Informacja o warunkach udziału w głosowaniu.
26.03.2014 14:13 Formularz - zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.
21.03.2014 10:33 Podział miasta na stałe obwody głosowania
21.03.2014 10:30 Podział miasta na okręgi wyborcze.
20.03.2014 11:59 Postanowienie Prezydenta RP w spr. zarządzenia wyborów oraz kalendarz wyborczy.
07.03.2014 08:56 Wykaz miejsc przeznaczonych na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.