Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
25.11.2014 10:44 Zaproszenie na pierwszą sesje nowo wybranej Rady Miejskiej
15.11.2014 14:15 Informacja dot. rozpoczęcia pracy przez OKW
30.10.2014 15:59 Zakaz umieszczania bez zgody zarządcy drogi plakatów i haseł wyborczych.
24.10.2014 12:03 INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA GŁOGOWA dotycząca spisu wyborców w wyborach ...
23.10.2014 11:09 harmonogram I posiedzeń i szkoleń dla OKW
23.10.2014 11:07 harmonogram liczenia kart
17.10.2014 13:55 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Głogowa z dn. 08.10. 2014 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie wybieranych radnych oraz o wyznaczonej siedzibie komisji wyborczych..
15.10.2014 09:59 Zarządzenie Nr 19/2014 Prezydenta Miasta Głogowa w sprawie zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 16.
29.09.2014 14:53 Informacja dla mieszkańców okręgów zawierających co najmniej dwa obwody.
24.09.2014 14:35 Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie pkakatów wyborczych.
24.09.2014 11:40 UCHWAŁA NR LXIV/417/14 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 2 września 2014 r. utworzenia odrębnych obwodów głosowania w zakładzie karnym, domu pomocy społecznej, zakładzie opieki zdrowotnej w wyborach
24.09.2014 11:39 UCHWAŁA NR LXIII/412/14 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 19 sierpnia 2014 r. w sprawie podziału miasta Głogowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji
18.09.2014 14:53 Komunikat Komisarza Wyborczego w Legnicy o dodatkowym naborze kandydatów na członków Miejskiej Komisji Wyborczej w Głogowie
18.09.2014 13:13 Komunikat Komisarza Wyborczego w Legnicy o dodatkowym naborze kandydatów na członków Powiatowej Komisji Wyborczej w Głogowie.
06.09.2014 12:05 Komunikat Komisarza Wyborczego w Legnicy o liczbie mieszkańców w poszczególnych gminach.
06.09.2014 12:04 Komunikat Komisarza Wyborczego w Legnicy - przyjmowanie zawiadomień komitetów.
06.09.2014 12:01 Komunikat Komisarza Wyborczego w Legnicy - zgłoszenia kandydatów do składów powiatowych, miejskich, miejsko-gminnych i gminnych komisji wyborczych.
06.09.2014 11:59 Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie wybieranych radnych oraz o wyznaczonej siedzibie Wojewódzkiej komisji wyborczej - Sejmik.
06.09.2014 11:56 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Głogowa z dn. 03.09. 2014 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie wybieranych radnych oraz o wyznaczonej siedzibie miejskiej komisji wyborczej.
07.08.2014 13:48 Uchwała PKW z dnia 28 lipca 2014 r. w sp. należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych i osobom powołanym w skład inspekcji.