Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
28.10.2020 12:50 RZP.271.27.2020 Świadczenie usługi całodobowej obsługi monitoringu wizyjnego miasta Głogowa w roku 2021
21.10.2020 13:47 RZP.271.29.2020 Remont jezdni ul. K. Sprawiedliwego wraz z odwodnieniem w Głogowie. Przebudowa skrzyżowania dróg gminnych ul. H. Głogowskiego z ul. K. Sprawiedliwego
20.10.2020 17:14 RZP.271.28.2020 Remont i przebudowa Placu zabaw przy PP nr 17 w Głogowie...- II postępowanie
16.10.2020 10:56 RZP 271.26.2020 Prowadzenie Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt z siedzibą w Głogowie przy ul. Żukowickiej 1a.
22.09.2020 13:07 RZP.271.24.2020 Wykonanie II etapu drogi wraz z siecią oświetleniową przy ul. Gen. Józefa Sowińskiego w Głogowie w ramach realizacji zadania pn. „Droga do skomunikowania budynku koszarowego adaptowanego na budynek mieszkalny z budynkami TBS”
04.09.2020 13:58 RZP.271.23.2020 Remont i przebudowa Placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 17 w Głogowie w ramach zadania pn.” Budżet Obywatelski – Przebudowa terenu ogrodu przedszkolnego przy Przedszkolu Publicznym nr 17 w Głogowie, wyburzenie betonowej sceny, doposażenie w urządzenia sprawnościowe i zabawowe (mała architektura) dla dzieci w wieku 2-6 lat”.
01.09.2020 09:42 RZP.271.22.2020 Zagospodarowanie terenu placu zabaw przy Przedszkolu nr 21 w Głogowie w ramach zadania pn. „ Budżet Obywatelski –Remont i przebudowa placu zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Przedszkolu Publicznym nr 21 w Głogowie”.
21.08.2020 14:01 RZP.271.20.2020 Dostawa wyposażenia do Przedszkola Publicznego Nr 7 w Głogowie – część I i II w ramach zadania pn. „Przebudowa PP Nr 7 wraz z dojazdem od ul. Konopnickiej”, część III i IV w ramach projektu pn. „Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Przedszkolu Publicznym nr 7 w Głogowie” w ramach RPO WD 2014-2020, Priorytet 10. Edukacja, Działanie 10.1.1. zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji.
30.06.2020 11:18 RZP 271.19.2020 Budowa dróg gminnych na oś. Piastów Śląskich wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej oraz budową oświetlenia w ramach zadania pn. „Infrastruktura na osiedlu Piastów Śląskich”.
23.06.2020 09:12 RZP.271.18.2020 Dostawa switchy modułowych do Urzędu Miejskiego w Głogowie
18.06.2020 11:30 RZP.271.17.2020 Prace porządkowe wynajętym transportem na terenie miasta Głogowa - część I, II, III, IV, V, VI, VII
02.06.2020 09:47 RZP.271.16.2020 Dostawa switchy modułowych do Urzędu Miejskiego w Głogowie
04.05.2020 14:16 RZP 271.15.2020 Przebudowa drogi (ulicy Marii Konopnickiej) w Głogowie wraz z miejscami postojowymi, parkingiem, odwodnieniem i oświetleniem w ramach realizacji zadania pn. „Przebudowa PP Nr 7 wraz z dojazdem od ul. Konopnickiej”.
20.04.2020 10:48 RZP 271.13.2020 „Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Miejskiej Głogów w wysokości 17.800.000,00 zł”
01.04.2020 10:39 RZP 271.12.2020 „Zagospodarowanie wód opadowych w Gminie Miejskiej Głogów”
26.03.2020 11:42 RZP.271.9.2020 Bieżące utrzymanie zieleni, pielęgnacja drzew oraz wywóz odpadów z cmentarzy
04.03.2020 13:29 RZP.271.8.2020 Wykonanie zadania pn. „Rewitalizacja podwórka w kwartale: Rynek, Grodzka, Garncarska, Słodowa w Głogowie”.
19.02.2020 13:48 RZP 271.7.2020 Roboty budowlano - montażowe w ramach zadania pn.: „Zagospodarowanie Parku Słowiańskiego wraz z przebudową i budową niezbędnej infrastruktury” – dokończenie zadania.
28.01.2020 09:36 RZP.271.1.2020 Bieżące utrzymanie zieleni – Sektor I i II oraz pielęgnacja drzew
27.01.2020 12:48 RZP.271.3.2020 Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego, poziomego, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz tablic z nazwami ulic na drogach gminnych i powiatowych w granicach administracyjnych miasta Głogowa
27.01.2020 10:38 RZP.271.4.2020 Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Legnickiej, ul. Piłsudskiego i ul. Poniatowskiego - dokumentacja
20.01.2020 10:27 RZP.271.2.2020 Rewitalizacja podwórka w kwartale: Rynek, Grodzka, Garncarska, Słodowa w Głogowie
14.11.2019 13:22 RZP.271.53.2019 Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Legnickiej, ul. Piłsudskiego i ul. Poniatowskiego - dokumentacja
08.11.2019 13:25 RZP.271.52.2019 Rozbudowa elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia drogowego nn 0,4 kV przy ul. K. Wielkiego...
08.11.2019 13:01 RZP.271.51.2019 Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego, poziomego, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz tablic z nazwami ulic na drogach gminnych i powiatowych w granicach administracyjnych miasta Głogowa
07.11.2019 09:45 RZP.271.49.2019 Wykonanie zadania pn. „Rewitalizacja podwórka w kwartale: Rynek, Grodzka, Garncarska, Słodowa w Głogowie”.
05.11.2019 13:45 RZP.271.50.2019 Świadczenie usługi całodobowej obsługi monitoringu wizyjnego miasta Głogowa w roku 2020
28.10.2019 13:24 RZP 271.48.2019 Udzielenie kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
17.10.2019 10:16 RZP.271.47.2019 Wykonanie robót budowlanych zabezpieczających i remontowych zabytkowego budynku dawnych fortyfikacji miejskich – blokhaus nr 2, przy ul. Piastowskiej, dz. nr 2/4 obr. 9 ”Żarków” m. Głogów, w ramach realizacji zadania pn. „Prace zabezpieczające i konserwatorskie blokhaus nr 2”
03.10.2019 13:45 RZP 271.45.2019 Budowa drogi ul. Rzemieślniczej w Głogowie – etap I w ramach realizacji zadania pn. „Osiedle Złota Podkowa”

1 2 3 4 5 6 następna