Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
09.11.2018 13:36 RZP.271.64.2018 Świadczenie usługi całodobowej obsługi monitoringu wizyjnego miasta Głogowa w roku 2019
19.10.2018 15:18 Ubezpieczenie mienia Gminy Miejskiej Głogów
16.10.2018 09:10 RZP.271.62.2018 Wykonanie zadania pn.: „Wymiana istniejącego systemu sygnalizacji alarmu pożaru w budynku Ratusza – I etap”
10.10.2018 14:35 RZP.271.61.2018 Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem oraz wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ramach realizacji zadania pn.: „Remont ul. Reja” w Głogowie
27.09.2018 08:34 RZP.271.59.2018 Zagospodarowanie terenu zielonego z przeznaczeniem na teren rekreacyjny dla mieszkańców przy ul. Dobrawy 2-8, dz. ewid. 583, obręb IX Żarków Miasto Głogów - 4 postępowanie
18.09.2018 10:48 RZP.271.57.2018 Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi i komunalnymi
14.09.2018 14:10 RZP 271.56.2018 Transport i unieszkodliwianie nielegalnie zmagazynowanych odpadów przy ulicy Południowej 8 w Głogowie – wykonanie zastępcze
14.09.2018 12:52 RZP.271.50.2018 Budowa budynku Przedszkola Publicznego Nr 7 w Głogowie przy ul. Moniuszki 4a, w ramach realizacji zadania pn.: „Przebudowa PP Nr 7 wraz z dojazdem od ul. Konopnickiej”
14.09.2018 09:32 RZP.271.55.2018 Poprawa jakości środowiska w Gminie Miejskiej Głogów - ul. Obr. Pokoju i ul. Legnicka - IV postępowanie
13.09.2018 14:48 RZP.271.53.2018 Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ramach realizacji zadania pn.: „Remont ul. Reja” w Głogowie
06.09.2018 13:53 RZP 271.52.2018 Budowa ulic na os. Stare Miasto w m. Głogów – ul. H.Kołłątaja (Etap 2) i ul. Długa (Etap 5-8) w ramach realizacji zadania pn.: „Infrastruktura na Starym Mieście”
31.08.2018 13:49 RZP 271.51.2018 „Zagospodarowanie terenu zielonego z przeznaczeniem na teren rekreacyjny dla mieszkańców przy ul. Dobrawy 2-8 dz. ewid 583 obręb IX Żarków Miasto Głogów”
22.08.2018 14:33 RZP.271.48.2018 Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Gen. W. Sikorskiego 19 w Głogowie
16.08.2018 09:21 RZP.271.46.2018 Poprawa jakości środowiska w Gminie Miejskiej Głogów - ul. Obr. Pokoju i ul. Legnicka- 2 postępowanie
13.08.2018 11:35 RZP.271.44.2018 Remont drogi ul. Listopadowej w Głogowie...
09.08.2018 14:13 RZP.271.45.2018 Wykonanie zadania pn.: „Wymiana istniejącego systemu sygnalizacji alarmu pożaru w budynku Ratusza – I etap”
08.08.2018 13:08 RZP.271.43.2018 Zagospodarowanie terenu zielonego z przeznaczeniem na teren rekreacyjny dla mieszkańców przy ul. Dobrawy 2-8, dz. ewid. 583, obręb IX Żarków Miasto Głogów - 2 postępowanie
06.08.2018 12:58 RZP.271.41.2018 Poprawa jakości środowiska w Gminie Miejskiej Głogów - ul. Obr. Pokoju i ul. Legnicka
03.08.2018 10:44 RZP.271.42.2018 Wykonanie zadania pn. "Przebudowa ul. Morcinka I i II etap"
02.08.2018 10:36 RZP 271.39.2018 „Remont drogi wewnętrznej dojazdowej wraz z miejscami postojowymi przy budynku przy ul. Budowlanych 18-18G”
01.08.2018 14:05 RZP.271.40.2018 Wykonanie zadania pn.: „Remont drogi dojazdowej wraz z miejscami postojowymi przy ul. Obrońców Pokoju 30 a-b”
27.07.2018 10:28 RZP 271.36.2018 udzielenie kredytu długoterminowego
25.07.2018 13:52 RZP.271.38.2018 Wymiana istniejącego systemu sygnalizacji alarmu pożaru budynku Ratusza - I etap- 2 postępowanie
23.07.2018 11:50 RZP 271.33.2018 Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi i komunalnymi
23.07.2018 08:37 RZP.271.34.2018 Zagospodarowanie terenu zielonego z przeznaczeniem na teren rekreacyjny dla mieszkańców przy ul. Dobrawy 2-8, dz. ewid. 583, obręb IX Żarków Miasto Głogów
10.07.2018 13:29 RZP.271.30.2018 Dostawa macierzy do Urzędu Miejskiego w Głogowie
29.06.2018 09:48 RZP.271.29.2018 Wykonanie zadania pn.: „Wymiana istniejącego systemu sygnalizacji alarmu pożaru w budynku Ratusza – I etap”
26.06.2018 09:36 RZP.271.28.2018 Wykonanie zadania "Przebudowa ul. Morcinka I i II etap"
21.06.2018 12:50 RZP 271.27.2018 Dostawa i montaz wyposażenia w ramach projektu Pracownie przyrodnicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów
24.05.2018 12:54 RZP.271.26.2018 Budowa przestrzeni miejskich - Bulwar nadodrzański- II postępowanie

1 2 3 4 5 6 następna