Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.11.2020 14:34 UCHWAŁA NR XXXI/256/20 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 28 października 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/162/19 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 r.
03.11.2020 14:32 UCHWAŁA NR XXXI/255/20 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 28 października 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/163/19 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Głogowie na 2020 rok
03.11.2020 14:30 UCHWAŁA NR XXXI/254/20 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 28 października 2020 r. w sprawie zmian Statutu Miasta Głogowa
03.11.2020 14:28 UCHWAŁA NR XXXI/253/20 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 28 października 2020 r. w sprawie powołania przedstawicieli Rady Miejskiej w Głogowie do Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Głogowie
03.11.2020 14:27 UCHWAŁA NR XXXI/252/20 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 28 października 2020 r. w sprawie przyznania tytułu "Zasłużony dla Miasta Głogowa"
03.11.2020 14:26 UCHWAŁA NR XXXI/251/20 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 28 października 2020 r. w sprawie przyznania tytułu "Zasłużony dla Miasta Głogowa"
03.11.2020 14:25 UCHWAŁA NR XXXI/250/20 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 28 października 2020 r. w sprawie przyznania tytułu "Zasłużony dla Miasta Głogowa"
03.11.2020 14:24 UCHWAŁA NR XXXI/249/20 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 28 października 2020 r. w sprawie przyznania tytułu "Honorowy Obywatel Miasta Głogowa"
03.11.2020 14:22 UCHWAŁA NR XXXI/248/20 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 28 października 2020 r. w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Głogów do Stowarzyszenia „Rzeczpospolita Samorządna”
03.11.2020 14:21 UCHWAŁA NR XXXI/247/20 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 28 października 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Brzostów w Głogowie
03.11.2020 14:20 UCHWAŁA NR XXXI/246/20 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 28 października 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Paulinów w Głogowie
03.11.2020 14:19 UCHWAŁA NR XXXI/245/20 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 28 października 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Polnej i T. Kościuszki w Głogowie
03.11.2020 14:18 UCHWAŁA NR XXXI/244/20 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 28 października 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia w Głogowie
03.11.2020 14:17 UCHWAŁA NR XXXI/243/20 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 28 października 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/226/20 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 29 września 2020 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Głogów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
03.11.2020 14:16 UCHWAŁA NR XXXI/242/20 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 28 października 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/498/18 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miejskiej Głogów i jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, wskazania podmiotów uprawnionych do udzielania tych ulg
03.11.2020 14:14 U C H W A Ł A NR XXXI/241/20 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE Z DNIA 28 PAŹDZIERNIKA 2020 R. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Głogów
03.11.2020 13:12 UCHWAŁA NR XXXI/240/20 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 28 października 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2020 r.