Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.10.2019 12:25 UCHWAŁA NR XIII/132/19 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 30 września 2019 r. w sprawie wyboru ławików do Sądu Rejonowego w Glogowie na kadencję 2020 - 2023
10.10.2019 12:23 UCHWAŁA NR XIII/131/19 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 30 września 2019 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Legnicy na kadencję 2020 - 2023
08.10.2019 14:33 UCHWAŁA NR XIII/129/19 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 30 września 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wschodniej Dzielnicy Przemysłowej w Głogowie
08.10.2019 14:19 UCHWAŁA NR XIII/128/19 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 30 września 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Paulinów w Głogowie
08.10.2019 14:17 UCHWAŁA NR XIII/127/19 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 30 września 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Górka”-„Piastów” w Głogowie
08.10.2019 14:15 UCHWAŁA NR XIII/126/19 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 30 września 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Polnej i T. Kościuszki w Głogowie
08.10.2019 14:10 UCHWAŁA NR XIII/125/19 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 30 września 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli „Hutnik I” – „Hutnik II” – „Słoneczne” – „Sportowe” w Głogowie
08.10.2019 14:08 UCHWAŁA NR XIII/124/19 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 30 września 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wschodniej Dzielnicy Przemysłowej w Głogowie
08.10.2019 14:04 UCHWAŁA NR XIII/123/19 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 30 września 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Złota Podkowa w Głogowie
08.10.2019 14:02 UCHWAŁA NR XIII/122/19 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 30 września 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmiejskich Terenów Nadodrzańskich w Głogowie
08.10.2019 14:01 UCHWAŁA NR XIII/121/19 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 30 września 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta w Głogowie
08.10.2019 14:00 UCHWAŁA NR XIII/120/19 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych
08.10.2019 13:57 UCHWAŁA NR XIII/119/19 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 30 września 2019 r. w sprawie przyjęcia i ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Głogów
08.10.2019 13:52 UCHWAŁA NR XIII/118/19 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 30 września 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: funkcyjnego, motywacyjnego, za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów
08.10.2019 13:45 U C H W A Ł A NR XIII/117/19 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2019 R. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Głogów
08.10.2019 13:43 U C H W A Ł A NR XIII/116/19 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE Z DNIA 30 WRZESNIA 2019 w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2019 r
08.10.2019 13:42 UCHWAŁA NR XIII /115/19 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 30 września 2019 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Glogowie