Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
19.04.2019 10:54 UCHWAŁA NR VIII/82/19 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Miejskiej Głogów
19.04.2019 10:52 UCHWAŁA NR VIII/81/19 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ze Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad, w celu ustalenia przygotowania, realizacji i finansowania przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa kładki dla pieszych lub przejścia podziemnego w ciągu drogi krajowej DK12”
19.04.2019 10:52 UCHWAŁA NR VIII/80/19 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ze Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad oraz Województwem Dolnośląskim, w celu ustalenia przygotowania, realizacji i finansowania przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Legnickiej, ul. Piłsudskiego i ul. Poniatowskiego”
19.04.2019 10:51 UCHWAŁA NR VIII/79/19 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ze Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad oraz Województwem Dolnośląskim, w celu ustalenia przygotowania, realizacji i finansowania przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego i ul. Piłsudskiego”
19.04.2019 10:50 UCHWAŁA NR VIII/78/19 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ze Skarbem Państwa –Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad, w celu ustalenia przygotowania, realizacji i finansowania przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa zatoki autobusowej w ciągu Drogi Krajowej nr 12 - ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego w mieście Głogów”
19.04.2019 10:49 UCHWAŁA NR VIII/77/19 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Głogów
19.04.2019 10:48 UCHWAŁA NR VIII/76/19 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Miejskiego Ośrodka Rehabilitacji i Usług Specjalistycznych w Głogowie
19.04.2019 10:47 UCHWAŁA NR VIII/75/19 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Archeologiczno - Historycznemu w Głogowie
19.04.2019 10:46 UCHWAŁA NR VIII/74/19 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie Kadencyjnego Programu Gospodarczego dla miasta Głogowa na lata 2018 - 2023
19.04.2019 09:24 U C H W A Ł A NR VIII/73/19 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE Z DNIA 15 KWIETNIA 2019 R. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Głogów
19.04.2019 09:23 U C H W A Ł A NR VIII/72/19 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE Z DNIA 15 KWIETNIA 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2019 r