Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
06.03.2019 14:21 UCHWAŁA NR VI/61/19 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego przyjęcia przez Gminę Miejską Głogów zadań z zakresu administracji rządowej należących do właściwości Wojewody Dolnośląskiego, dotyczących spraw paszportowych
06.03.2019 14:19 UCHWAŁA NR VI/59/19 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ostrowa Tumskiego w Głogowie
06.03.2019 14:19 UCHWAŁA NR VI/60/19 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Miejskiej Głogów
06.03.2019 14:18 UCHWAŁA NR VI/58/19 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Głogowie w obrębie XV “Biechów” i częściowo w obrębie XVI “Żukowice”
06.03.2019 14:12 UCHWAŁA NR VI/57/19 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta w Głogowie
06.03.2019 14:09 UCHWAŁA NR VI/56/19 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Głogowa konsultacji społecznych projektu budżetu obywatelskiego na 2020 rok
06.03.2019 14:07 UCHWAŁA NR VI/55/19 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wzniesienia pomnika Kaspra Elyana
06.03.2019 14:05 UCHWAŁA NR VI/ 54/19 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowych osobom fizycznym ze środków budżetu Gminy Miejskiej Głogów na zadania p.n. „Program Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Miejskiej Głogów" poprzez wymianę pieców na paliwa stałe na inne źródło ogrzewania w ramach dofinansowania ze środków Gminy Miejskiej Głogów
06.03.2019 13:47 UCHWAŁA NR VI/53/19 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Partnerstwa na rzecz realizacji projektu pn. „Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych Gmin Legnicko - Głogowskiego Obszaru Interwencji”
06.03.2019 13:46 U C H W A Ł A NR VI/52/19 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE Z DNIA 27 LUTEGO 2019 R. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Głogów
06.03.2019 13:10 U C H W A Ł A NR VI/51/19 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE Z DNIA 27 LUTEGO 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2019 r
06.03.2019 13:09 UCHWAŁA NR VI/50/19 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kotla
11.02.2019 09:18 UCHWAŁA NR V/49/19 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom oddziałów klas VI szkół podstawowych w roku szkolnym 2019/2020
11.02.2019 09:17 UCHWAŁA NR V/48/19 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów
11.02.2019 09:16 UCHWAŁA NR V/47/19 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia sieci oraz obwodów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów
11.02.2019 09:15 U C H W A Ł A NR V/46/19 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE Z DNIA 1 LUTEGO 2019 R. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Głogów
11.02.2019 09:14 U C H W A Ł A NR V/45/19 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE Z DNIA 1 LUTEGO 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2019 r
11.02.2019 09:12 UCHWAŁA NR V/ 44/19 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego