Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
23.10.2018 14:21 U C H W A Ł A NR LIV/544/18 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE Z DNIA 16 PAŹDZIERNIKA 2018 R. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Głogów
23.10.2018 14:20 U C H W A Ł A LIV/543 /18 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE Z DNIA 16 PAŹDZIERNIKA 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2018 r
23.10.2018 14:19 UCHWAŁA NR LIV/542/18 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 16 października 2018 r. w sprawie przyznania tytułu „Zasłużony dla Miasta Głogowa”
23.10.2018 14:17 UCHWAŁA NR LIV/541/18 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 16 października 2018 r. w sprawie przyznania tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Głogowa”
23.10.2018 14:16 UCHWAŁA NR LIV/540/18 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 16 października 2018 r. w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głogowa
23.10.2018 14:15 UCHWAŁA NR LIV/539/18 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 16 października 2018 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
23.10.2018 14:14 UCHWAŁA NR LIV/538/18 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 16 października 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Głogowie
23.10.2018 14:12 UCHWAŁA NR LIV/537/18 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/383/17 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 19 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
23.10.2018 14:11 UCHWAŁA NR LIV/536/18 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmiany w opisie granic stałego obwodu głosowania w Mieście Głogowie
23.10.2018 14:09 UCHWAŁA NR LIV/535/18 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmiany w opisie granic okręgu wyborczego w Mieście Głogowie