Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
27.02.2018 11:20 U C H W A Ł A NR XLVI/476/18 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE Z DNIA 20 LUTEGO 2018 R. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Głogów
27.02.2018 11:19 U C H W A Ł A NR XLVI/475/2018 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE Z DNIA 20 LUTEGO 2018 R. w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2018 r
27.02.2018 11:18 UCHWAŁA NR XLVI/474/18 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Głogów na 2018 rok
27.02.2018 11:07 UCHWAŁA NR XLVI/473/18 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Chrobry Głogów S.A. z siedzibą w Głogowie
27.02.2018 11:00 UCHWAŁA NR XLVI/472/18 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany nazwy stacji kolejowej na terenie Miasta Głogowa
27.02.2018 10:59 UCHWAŁA NR XLVI/471/18 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie wzniesienia pomnika Joachima Pastoriusa
27.02.2018 10:55 UCHWAŁA NR XLVI/470/18 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 20 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr X/76/2015 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Głogowskiej Rady Seniorów i nadania jej Statutu
27.02.2018 10:54 UCHWAŁA NR XLVI/469/18 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów do I klas publicznych szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej, prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów
27.02.2018 10:43 UCHWAŁA NR XLVI/468/18 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
27.02.2018 10:38 UCHWAŁA NR XLVI/467/18 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów
27.02.2018 10:37 UCHWAŁA NR XLVI/466/18 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola Publicznego nr 21 w Głogowie, ul. Ziemowita 2
27.02.2018 10:32 UCHWAŁA NR XLVI/465/18 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do przystąpienia Gminy Miejskiej Głogów do realizacji Programu „Mieszkanie plus”