Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
23.01.2018 14:39 UCHWAŁA NR XLV/464/18 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Głogów na rok 2018 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
23.01.2018 14:38 UCHWAŁA NR XLV/463/18 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Głogów na rok 2018
23.01.2018 14:37 Uchwała XLV/462/18 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Głogów Na
23.01.2018 14:36 UCHWAŁA NR XLV/461/18 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Głogowskie Obiekty Usługowe na dopłatę do utrzymania parku linowego w 2018 roku
23.01.2018 14:33 UCHWAŁA NR XLV/460/18 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Głogowskie Obiekty Usługowe na dopłatę do utrzymania przystani na rzece Odrze w 2018 roku
23.01.2018 14:32 UCHWAŁA NR XLV/459/18 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Głogowskie Obiekty Usługowe na utrzymanie części placu targowego przy ul. Armii Krajowej w 2018 roku
23.01.2018 14:31 UCHWAŁA NR XLV/458/18 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Głogowskie Obiekty Usługowe na utrzymanie Strefy Płatnego Parkowania w 2018 roku
23.01.2018 14:13 UCHWAŁA NR XLV/457/18 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kotla
23.01.2018 14:12 UCHWAŁA NR XLV/456/18 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Głogów
23.01.2018 14:10 UCHWAŁA NR XLV/455/18 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów
23.01.2018 12:14 UCHWAŁA NR XLV/454/18 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie na 2018 rok
23.01.2018 12:13 UCHWAŁA NR XLV/453/18 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla „Chrobry – T. Kościuszki” w Głogowie
23.01.2018 12:12 UCHWAŁA NR XLV/452/18 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla „Hutnik I” – „Hutnik II” – „Słoneczne” – „Sportowe” w Głogowie
23.01.2018 12:10 UCHWAŁA NR XLV/451/18 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli mieszkaniowych Żarków – Piastów Śląskich (jednostka D) w Głogowie
23.01.2018 12:03 UCHWAŁA NR XLV/450/18 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia w Głogowie
23.01.2018 12:01 UCHWAŁA NR XLV/449/18 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Kopernika w Głogowie
23.01.2018 11:51 UCHWAŁA NR XLV/448/18 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta w Głogowie
23.01.2018 11:48 UCHWAŁA NR XLV/447/18 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla Piastów Śląskich – jednostki C1, C2, E1, E2 w Głogowie
23.01.2018 11:46 UCHWAŁA NR XLV/446/18 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego wezwania do usunięcia naruszenia prawa poprzez uchylenie uchwały Nr XLI/359/2009 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych, zespołów wychowania przedszkolnego i punktów przedszkolnych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania