Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
17.01.2017 12:48 UCHWAŁA NR XXXI/283/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie odpłatności za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów
17.01.2017 12:46 UCHWAŁA NR XXXI/282/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Głogów na rok 2017 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
17.01.2017 12:42 UCHWAŁA NR XXXI/281/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Głogów na rok 2017
17.01.2017 11:44 Uchwała XXXI/280/17 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Głogów
17.01.2017 11:42 UCHWAŁA NR XXXI/279/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie na 2017 rok
17.01.2017 11:38 UCHWAŁA NR XXXI/278/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Głogowskie Obiekty Usługowe na utrzymanie Strefy Płatnego Parkowania w 2017 roku
17.01.2017 11:36 UCHWAŁA NR XXXI/277/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Głogowskie Obiekty Usługowe na utrzymanie części placu targowego przy ul. Armii Krajowej w 2017 r.
17.01.2017 11:32 UCHWAŁA NR XXXI/276/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Głogowskie Obiekty Usługowe na dopłatę do utrzymania przystani na rzece Odrze w 2017 r.
17.01.2017 11:30 UCHWAŁA NR XXXI/275/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego
17.01.2017 11:25 UCHWAŁA NR XXXI/274/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kotla
17.01.2017 11:23 UCHWAŁA NR XXXI/273/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika Józefa Wybickiego na Placu Generała Jana Nepomucena Umińskiego w Głogowie