Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.12.2016 13:08 BA.1720.8.2016 Zimowe utrzymanie dróg
07.12.2016 13:06 BA.1720.7.2016 Polityka remontowa
07.12.2016 13:05 BA.1720.6.2016 Czynsze w lokalach użytkowych
07.12.2016 13:02 BA.1720.5.2016 Polityka Bezpieczeństwa Informacji- Zarządzanie Aktywami
07.12.2016 12:27 BA.1720.4.2016 Podatek od towarów i usług
07.12.2016 12:10 BA.1720.3.2016 Gminna Ewidencja Zabytków
07.12.2016 11:53 BA.1720.2.2016 Zasiłki szkolne i stypendia szkolne
08.02.2016 14:04 BA.1720.1.2016 Delegacje służbowe, krajowe