Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.11.2016 14:50 UCHWAŁA NR XXVII/248/16 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 25 października 2016 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę
02.11.2016 14:48 UCHWAŁA NR XXVII/247/16 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 25 października 2016 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę
02.11.2016 14:47 UCHWAŁA NR XXVII/246/16 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 25 października 2016 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę
02.11.2016 14:36 UCHWAŁA NR XXVII/245/16 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 25 października 2016 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę
02.11.2016 14:30 UCHWAŁA NR XXVII/244/16 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 25 października 2016 r. w sprawie przyznania tytułu „Zasłużony dla Miasta Głogowa”
02.11.2016 14:29 UCHWAŁA NR XXVII/243/16 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 25 października 2016 r. w sprawie przyznania tytułu „Zasłużony dla Miasta Głogowa”
02.11.2016 14:27 UCHWAŁA NR XXVII/242/16 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 25 października 2016 r. w sprawie przyznania tytułu „Zasłużony dla Miasta Głogowa”
02.11.2016 14:24 UCHWAŁA NR XXVII/241/16 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 25 października 2016 r. w sprawie przyznania tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Głogowa”
02.11.2016 14:00 UCHWAŁA NR XXVII/240/16 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 25 października 2016 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Głogowa na lata 2016 - 2020
02.11.2016 13:58 UCHWAŁA NR XXVII/239/16 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 25 października 2016 r. w sprawie udzielenia Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Autystycznym „Dalej Razem” bonifikaty od pierwszej opłaty i od opłat rocznych z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej niezabudowanej
02.11.2016 13:56 UCHWAŁA NR XXVII/238/16 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 25 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
02.11.2016 13:47 UCHWAŁA NR XXVII/237/16 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 25 października 2016 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej
02.11.2016 13:43 UCHWAŁA NR XXVII/236/16 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 25 października 2016 r.w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Głogów na lata 2016-2020
02.11.2016 13:39 UCHWAŁA NR XXVII/235/16 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 25 października 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Głogów
02.11.2016 13:05 UCHWAŁA Nr XXVII/234/16 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 25 października 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2016 r