Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
05.05.2016 09:29 U C H W A Ł A Nr XXI/187/16 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę
05.05.2016 09:27 U C H W A Ł A Nr XXI/186/16 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę
05.05.2016 09:25 U C H W A Ł A Nr XXI/185/16 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę
05.05.2016 09:18 UCHWAŁA NR XXI/184/16 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie nadania statutu Żłobkowi Miejskiemu Nr 2 w Głogowie
05.05.2016 09:05 UCHWAŁA NR XXI/183/16 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie nadania statutu Żłobkowi Miejskiemu Nr 1 w Głogowie
05.05.2016 09:02 UCHWAŁA NR XXI/182/16 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Rehabilitacji i Usług Specjalistycznych w Głogowie
04.05.2016 11:46 UCHWAŁA Nr XXI/181/16 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego realizacji zadania z zakresu bieżącego utrzymania drogi gminnej nr 100411 D (dz. oznaczona nr geod. 217, obręb I „Nadodrze”)
04.05.2016 11:18 U C H W AŁ A Nr XXI/180/16 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta w Głogowie
04.05.2016 11:13 U C H W A Ł A NR XXI/179/16 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Głogów
04.05.2016 11:08 U C H W A Ł A NR XXI/178/16 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2016 r.