Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.03.2016 12:49 UCHWAŁA NR XX/177/16 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 22 marca 2016 r.w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień Miejskiego Centrum Wspierania Rodziny w Głogowie
30.03.2016 12:45 UCHWAŁA NR XX/176/16 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXII/208/2008 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 15 października 2008 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Głogów
30.03.2016 12:41 UCHWAŁA NR XX/175/16 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 22 marca 2016 r.w sprawie nadania nazwy ulicy miasta Głogowa
30.03.2016 12:38 UCHWAŁA NR XX/174/16 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 22 marca 2016 r.w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Głogowa konsultacji społecznych projektu Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok
30.03.2016 12:33 U C H W A Ł A NR XX/173/16 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Głogów
30.03.2016 12:18 U C H W A Ł A NR XX/172/16 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 22 marca 2016 r.w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2016 r
30.03.2016 12:13 U C H W AŁ A Nr XX/171/16 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/92/15 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 15 września 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego w ramach realizowanego zadania pn. „Budowa ronda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 292 w m. Głogów na skrzyżowaniu ul. K. Wielkiego i K. Sprawiedliwego” na pokrycie kosztów odszkodowań za nieruchomości