Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.11.2015 13:22 U C H W A Ł A Nr XIV/120/15 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 27 października 2015 r.w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę
03.11.2015 13:18 U C H W A Ł A Nr XIV/119/15 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 27 października 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/82/15 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2015 roku
03.11.2015 13:17 U C H W A Ł A Nr XIV/118/15 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 27 października 2015 r. w sprawie przyznania tytułu „Zasłużony dla Miasta Głogowa”
03.11.2015 13:14 U C H W A Ł A Nr XIV/117/15 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 27 października 2015 r. w sprawie przyznania tytułu „Zasłużony dla Miasta Głogowa”
03.11.2015 13:02 U C H W A Ł A Nr XIV/116/15 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 27 października 2015 r. w sprawie przyznania tytułu „Zasłużony dla Miasta Głogowa”
03.11.2015 12:59 U C H W A Ł A Nr XIV/115/15 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 27 października 2015 r. w sprawie przyznania tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Głogowa”
03.11.2015 12:54 UCHWAŁA NR XIV/114/15 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 27 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia i ustalenia zasad poboru opłaty targowej
03.11.2015 12:25 U C H W A Ł A Nr XIV/113/15 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 27 października 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej dzielnicy przemysłowo-składowej w Głogowie
03.11.2015 10:55 U C H W A Ł A Nr XIV/112 /15 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 27 października 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli mieszkaniowych Żarków – Piastów Śląskich (jednostka D)
03.11.2015 10:49 UCHWAŁA NR XIV/111/15 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 27 października 2015 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Głogowie
03.11.2015 10:48 UCHWAŁA NR XIV/110/15 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 27 października 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/208/2008 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 15 października 2008 r.
03.11.2015 10:26 UCHWAŁA NR XIV/109/15 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 27 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na przenoszenie prawa własności nieruchomości lub ustanawianie prawa
03.11.2015 10:04 UCHWAŁA Nr XIV/108/15 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 27 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobów Gminy Miejskiej Głogów nieruchomości gruntowej niezabudowanej
03.11.2015 10:02 UCHWAŁA NR XIV/107/15 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 27 października 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 268/2009 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom
03.11.2015 09:58 UCHWAŁA NR XIV/106/15 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 27 października 2015 r. zmieniająca uchwałę Nr XVI/88/11 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 13 września 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w oddziale żłobkowym przy Przedszkolu Publicznym Nr 1
03.11.2015 09:12 UCHWAŁA NR XIV/105/15 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 27 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
03.11.2015 09:11 Uchwała Nr XIV/104/15 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 27 października 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej
03.11.2015 08:24 Uchwała Nr XIV/103/15 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 27 października 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2015 r.
03.11.2015 07:54 U C H W A Ł A Nr XIV/102/15 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 27 października 2015 r. zmieniająca uchwałę Nr IV/26/2015 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 21 stycznia 2015 r.