Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.10.2015 10:05 U C H W A Ł A Nr XIII/101/15 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 29 września 2015 r. w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Głogowa”
22.09.2015 11:35 S T A N O W I S K O Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 15 września 2015 r. w sprawie podatku od wydobycia niektórych kopalin
22.09.2015 10:28 U C H W A Ł A Nr XIII/100/15 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 15 września 2015 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Legnicy na kadencję 2016 – 2019
22.09.2015 10:27 U C H W A Ł A Nr XIII/99/15 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 15 września 2015 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Głogowie na kadencję 2016 – 2019
22.09.2015 10:25 U C H W A Ł A Nr XII/97/15 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 15 września 2015 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę
22.09.2015 10:23 U C H W A Ł A Nr XII/96/15 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 15 września 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie miasta Głogowa
22.09.2015 10:19 Uchwała Nr XII/95/15 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 15 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej
22.09.2015 10:12 Uchwała Nr XII/94/15 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 15 września 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2015 r.
22.09.2015 09:58 U C H WA Ł A Nr XII/93/15 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 15 września 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LIX/379/14 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego
22.09.2015 09:53 Uchwała Nr XII/92/15 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 15 września 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego w ramach
22.09.2015 09:52 U C H W A Ł A Nr XII/91/15 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 15 września 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Głogowskiemu