Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
01.07.2015 12:59 U C H W A Ł A Nr X/83/15 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych
01.07.2015 12:58 U C H W A Ł A Nr X/82/15 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2015 roku
01.07.2015 12:56 U C H W A Ł A Nr X/81/15 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Głogowa
01.07.2015 12:21 UCHWAŁA NR X/80/15 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych
01.07.2015 12:19 UCHWAŁA NR X/79/15 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej
01.07.2015 12:17 UCHWAŁA NR X/78/15 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 23 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę Nr XLVIII/392/2010 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 25 maja 2010 r.w sprawie
01.07.2015 10:27 UCHWAŁA NR X/77/15 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie okreslenia trybu pwołania czlonków oraz organizacji działania Miejskiej Rady Działalności
01.07.2015 10:04 UCHWAŁA NR X/76/15 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Głogowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu
01.07.2015 10:00 U C H WA Ł A Nr X/75/15 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka
01.07.2015 09:41 UCHWAŁA NR X/74/15 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 23 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę Nr V/39/15 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych
01.07.2015 09:32 UCHWAŁA NR X/73/15 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie nadania nazw ulicom w Głogowie
01.07.2015 09:25 UCHWAŁA NR X/72/15 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną
01.07.2015 09:24 UCHWAŁA NR X/71/15 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXVII/436/14 z dnia 28 października 2014 r. w sprawie zwolnień z podatku
30.06.2015 10:18 U C H W A Ł A Nr X/70/15 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia wspólnie z Legnicką Specjalną Strefą Ekonomiczną Spółka Akcyjna
30.06.2015 10:07 U C H W A Ł A Nr X/69/15 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na powiększenie obszaru Legnickiej Specjalnej Strefy
30.06.2015 10:05 U C H W A Ł A Nr X/68/15 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na powiększenie obszaru Legnickiej Specjalnej Strefy
30.06.2015 09:42 Uchwała Nr X/66/15 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 23 czerwca 2015 r.w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2015 r.
30.06.2015 09:34 U C H W A Ł A Nr X/65/15 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Głogowskie Obiekty Usługowe
08.06.2015 14:06 U C H W A Ł A Nr IX/64/15 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Głogowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu
08.06.2015 12:55 U C H W A Ł A Nr IX/63/15 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miejskiej