Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
27.05.2015 13:26 U C H W A Ł A Nr VIII/62/15 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę
01.07.2015 09:54 U C H W A Ł A Nr VIII/61/15 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
27.05.2015 13:24 UCHWAŁA NR VIII/60/15 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 20 maja 2015 r. zmieniająca uchwałę Nr LXVII/441/14 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 28 października
27.05.2015 13:20 U C H W A Ł A Nr VIII/59/15 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zmiany Statutu samorządowego zakładu budżetowego „Głogowskie Obiekty
27.05.2015 12:55 U C H W A Ł A Nr VIII/58/15 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji Programu „Głogowska Karta Seniora”
27.05.2015 12:46 Uchwała Nr VIII/57/15 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Głogów
27.05.2015 11:52 Uchwała Nr VIII/56/15 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2015 r.
27.05.2015 11:45 UCHWAŁA Nr VIII/55/15 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Dolnośląskiemu na realizację zadania pn. „Budowa wiaduktu drogowego
27.05.2015 11:35 U C H W A Ł A Nr VIII/ 54/15 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kotla
27.05.2015 11:34 U C H W A Ł A Nr VIII/ 53/15 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Głogowskiemu na realizację programu
27.05.2015 11:06 U C H W A Ł A Nr VIII/52/15 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie Kadencyjnego Programu Gospodarczego dla miasta Głogowa na lata 2014 - 2018