Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.03.2015 10:13 UCHWAŁA NR V/41/16 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej nr 16 w Głogowie
03.03.2015 10:12 UCHWAŁA NR V/40/15 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w zakładzie karnym, domu pomocy społecznej, zakładzie opieki zdrowotnej
03.03.2015 10:02 UCHWAŁA NR V/39/15 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych, sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych oraz uprawnień do przejazdów bezpłatnych
03.03.2015 09:59 UCHWAŁA Nr V/38/15 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 24 lutego 2015 r w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Głogów na rok 2015 na prace konserwatorskie restauratorskie i roboty
03.03.2015 09:57 U C H W A Ł A Nr V/37/15 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 24 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę Nr LXIII/414/14 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 19 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania Rady
03.03.2015 09:56 U C H W A Ł A Nr V/36/15 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 24 lutego 2015 r. sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Miejskiej Głogów z Organizacjami Pozarządowymi i Podmiotami
03.03.2015 09:01 U C H W A Ł A Nr V/35/15 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017
03.03.2015 08:49 U C H W A Ł A Nr V/34/15 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowy