Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
29.01.2015 12:51 U C H W A Ł A Nr IV/33/15 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę
29.01.2015 12:48 U C H W A Ł A Nr IV/32/15 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie wydzielenia z zasobów mieszkaniowych lokali mieszkalnych przeznaczonych do wynajmu na czas trwania
29.01.2015 12:47 UCHWAŁA NR IV/31/15 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Głogów na rok 2015
29.01.2015 12:45 Uchwała IV/30/15 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Głogów.
29.01.2015 12:40 U C H W A Ł A Nr IV/29/15 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 21 stycznia 2015 r.w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Głogowskiemu
29.01.2015 12:42 U C H W A Ł A Nr IV/28/15 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 21 stycznia 2015 r w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Głogowskie Obiekty Usługowe
29.01.2015 12:38 U C H W A Ł A Nr IV/ 27/15 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Głogowskie Obiekty Usługowe
29.01.2015 12:29 U C H W A Ł A Nr IV/26/15 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie na 2015 rok
29.01.2015 12:28 UCHWAŁA NR IV/25/15 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie nadania nazw ulicom w Głogowie
29.01.2015 12:26 UCHWAŁA NR IV/24/15 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie wzniesienia Pomnika Polskiego Podziemia Niepodległościowego